ZIŅAS

Vidusskolēni aicināti pieteikties LiepU stipendijai
Vidusskolēni aicināti pieteikties LiepU stipendijai

No 6. līdz 15. janvārim vidusskolēni ir aicināti pieteikties gadskārtējam Liepājas Universitātes (LiepU) stipendiju konkursam vidusskolēniem. Šī ir iespēja iegūt stipendiju 855 eiro apmērā.

LiepU stipendiju vidusskolēniem piešķir kopš 2013. gada, un mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt  viņu centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī  studiju uzsākšanu LiepU. Piešķiršanas periods – seši mēneši mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs). 

 

 

Stipendija tiek piešķirta vienam ģimnāzijas/ vidusskolas 12. klases skolēnam par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas pilsētas/ novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā.

Pretendenti var pieteikties personīgi LiepU vai atsūtīt dokumentus pa pastu. Pieteikuma veidlapai ir jāpievieno motivācijas vēstule 1 lapas apjomā, CV, mācību un pētniecības sasniegumu apliecinājumi (diplomu, atzinības rakstu kopijas u. tml.), skolas izdots apliecinājums par vidējo sekmju vērtējumu 12. klases 1. semestrī, skolas un citu organizāciju rekomendācijas vēstule.

Nolikums par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem un pieteikuma veidlapa pieejama mājas lapā www.liepu.lv, sadaļā „Jaunumi”.

Pieteikumi jāiesniedz Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14, LV - 3401), 214. telpā, no 2016. gada 6. līdz 15. janvārim (pasta zīmogs) darba dienās no plkst. 14:00 līdz 16:00.

Plašāka informācija: Guna Pūce, tālr. 63407783, e-pasts: guna.puce@liepu.lv.