ZIŅAS

VIDUSSKOLĒNI AICINĀTI PIEDALĪTIES ŽURNĀLISTIKAS KONKURSĀ
VIDUSSKOLĒNI AICINĀTI PIEDALĪTIES ŽURNĀLISTIKAS KONKURSĀ

  “Pilna doma” aicina Latvijas vidusskolēnus piedalīties konkursā ar uzdevumu izveidot un iesniegt vērtēšanai vienu kvalitatīvu žurnālistikas darbu par aktuālu tēmu.

Kas var piedalīties?

Konkursā var piedalīties Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņi. Konkursā piedalās komandas, kurās katrā ir 4 vai 5 skolēni. No vienas skolas var piedalīties neierobežots skaits komandu.

Kā pieteikties?

Skolēnu komandas piesakās konkursam projekta interneta vietnē Pilnadoma.lv vai, sūtot epastu uz adresi pilnadoma@baltic.media. Pieteikumā jāiekļauj sekojoša informācija:

  • visu komandas dalībnieku vārdi, uzvārdi, klase;
  • plānotā žurnālistikas darba ideja ar tēmas izvēles un aktualitātes pamatojumu (līdz 200 vārdiem);
  • plānotā žurnālistikas darba formāts – audiovizuāls, grafisks vai rakstisks darbs.

Mediju špikerī izpēti mūsu IETEIKUMUS, kā atrast tēmu sižetam vai rakstam!

Kā atbalstīs mentori?

Pēc pieteikumu saņemšanas konkursa rīkotāji dalībniekiem nodrošina tikšanos ar mentoru. Visi Pilnas domas mentori ir profesionāli un pieredzējuši nacionālo mediju žurnālisti. Konkursa rīkotāji izlemj, ar cik un kurām komandām tiekas katrs mentors, kā arī nosaka, kur un kad notiek tikšanās.
Pirmajā tikšanās reizē skolēnu komandas prezentē un ar mentora palīdzību attīsta iecerēto darbu idejas. Apņēmīgākās komandas ar pārliecinošāko ideju iegūst tiesības uz mentora atbalstu arī visā darba izstrādes gaitā. Konsultācijas var notikt e-pastu sarakstē, telefonsarunu veidā, kā arī klātienē.

Gan latviski, gan krieviski

Mentoru palīdzību konkursa dalībnieki var saņemt gan latviešu, gan krievu valodā. Konkursa darbi var tikt gatavoti un iesniegti latviešu, krievu vai angļu valodā. Lasiet par konkursu vairāk KRIEVU VALODĀ.

Kur vēl meklēt padomu?

Mājaslapas sadaļā ENCIKLOPĒDIJA piedāvājam plašu mācību materiālu klāstu mediju pratībā un žurnālistikā. Tur atrodams arī MEDIJU ŠPIKERIS jeb noderīgi padomi darba izstrādei. Kā atrast labāko tēmu, kā nebūt garlaicīgam, kā izveidot videosižetu ar telefonu, kur internetā bez maksas samontēt video – tie ir tikai daži. Piemēros esam izmantojuši Pilnas domas pirmās sezonas konkursā iesniegtos darbus.

Kad jāiesniedz?

Pieteikumus ar darbu idejām gaidām līdz 2018.gada 15.janvārim. Februārī un martā komandas strādā ar mentoriem un individuāli, savukārt gatavos darbus gaidām līdz 2018.gada 26.martam. Sīkāk par ideju un gatavo darbu noformēšanu un iesniegšanu lasiet projekta NOLIKUMĀ.

Kas vērtēs?

Žūrijā strādās Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Anda Rožukalne, mediju eksperte Olga Proskurova, laikraksta Neatkarīgās Tukuma Ziņas galvenā redaktore Ivonna Plaude, Latvijas Radio 4 direktore Ilona Madesova, portāla LSM galvenā redaktore Marta Cerava, biedrības Avantis radošā direktore Ilona Bičevska, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča un ASV Vēstniecības Latvijā Preses un kultūras nodaļas vadītājs Čads Tvitijs.

Kur un kad apbalvosim?

Konkursa noslēgumu svinēsim kopā ar mūziķiem Edavārdi un Ansis Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2018.gada 13.aprīlī. Uz noslēguma pasākumu aicināsim 20 vai vairāk komandas. Visi uzaicinātie saņems diplomus un piemiņas suvenīrus, bet galvenās balvas tiks piecām komandām. To dalībniekiem būs iespēja piedalīties meistarklasē Latvijas Televīzijas redakcijā, bet žūrijas par labākajiem atzītie darbi tiks publicēti sabiedrisko mediju portālā LSM. Projekta atbalstītāji sola arī vērtīgas speciālbalvas.

Vairāk informācija: https://www.pilnadoma.lv/2017/12/01/plasakais-macibu-materialu-piedavajums-mediju-pratiba/ 

 

Evita Puriņa,

"Pilna doma" projekta vadītāja

+371 28664508

www.pilnadoma.lv