ZIŅAS

Video konkursu „Ko Tev nozīmē apvienotā Eiropa?”
Video konkursu „Ko Tev nozīmē apvienotā Eiropa?”

Eiropas Komisija ar prieku izsludina video konkursu „Ko Tev nozīmē apvienotā Eiropa?”. Konkursā var piedalīties Eiropas Savienības jaunieši vecumā no 13 līdz 15 gadiem, kā arī jaunieši no kandidātvalstīm un potenciālajām Dienvidaustrumeiropas kandidātvalstīm.

Liec lietā izdomu un laimē ceļojumu uz Briseli! Nofilmē savu pieredzi un izklāsti savu viedokli vienas minūtes ilgā video!

 

Pateicoties Eiropas Savienības paplašināšanās procesam, Eiropā ir likvidētas barjeras un kontinenta valstis vieno kopīgi mērķi un cilvēku vērtības. Sākotnēji Eiropas Savienība tika veidota kā Eiropas kontinenta miera un stabilitātes projekts. Šie mērķi ar laiku pārliecināja arvien vairāk valstu pievienoties sešām dibinātājvalstīm. Tagad Eiropas Savienībā ir 28 dalībvalstis, un tās durvis ir atvērtas citām Eiropas valstīm, kas vēlas pievienoties un ir apņēmušās stiprināt mieru, demokrātiju, stabilitāti un labklājību. Albānija, Bosnija un Hercegovina, Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Islande (sarunas ir Islandi ir apturētas pēc Islandes valdības lēmuma), Kosova*, Melnkalne, Serbija un Turcija pašreiz ir iesaistījušās paplašināšanās procesā. 

Darbus drīkst iesniegt jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā valodā vai jebkurā kandidātvalstu un potenciālo Dienvidaustrumeiropas kandidātvalstu oficiālajā valodā.

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 10. aprīlis.

Dalībniekiem jāreģistrējas un jāiesniedz videomateriāli šajā vietnē: http://www.videocompetitioneurope.com/

Noklikšņi uz logo "Reģistrēšanās video konkursā" un izpildi norādījumus. Ja rodas jautājumi, raksti uz video[at]mcgroup.com

Katras valsts konkursa uzvarētājs iegūs balvu - divu dienu ceļojumu uz Briseli, Beļģijā, viena pieaugušā pavadībā 2015. gada jūnijā vai jūlijā (datums tiks precizēts). Uzvarētājs drīkstēs ceļot tikai pieaugušā (piemēram, vecāka vai aizbildņa) pavadībā.

Papildus informācija: http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm