ZIŅAS

Veido sadarbību ar jauniešu organizāciju Sicīlijā.
Veido sadarbību ar jauniešu organizāciju Sicīlijā.

 

 

 

25. un 26. maijā norisinājās studiju vizīte Sicīlijā ilgtermiņa projekta „EVS as a TOOL for NEETWORK” ietvaros, ko finansē “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”. Studija vizītes galvenais mērķis bija veidot partnerību ar organizāciju „Per Esempio” Itālijā un plānot Eiropas Brīvprātīgā darba projekta aktivitātes NEET jauniešiem. NEET grupa ir jaunieši, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās.

“Šī projekta mērķis ir attīstīt sadarbību, kas nodrošinātu pielāgotus un atbilstošus Eiropas Brīvprātīgā darba projektus šiem jauniešiem”sacīja projekta dalībniece Anna Īviņa .“Veidojot šāda tipa sadarbību ir ļoti svarīgi apzināties organizācijas vērtības, darba un apkārtējās vides realitāti. Projektu es iesāku caur nevalstisko organizāciju “Radi Vidi Pats”, bet jau šobrīd iesaistām arī Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienību “Jauniešu māja”.Ar “Per Esempio” organizācij mēs attīstām sadarbības projektus, lai varētu, gan uzņemt jauniešus no Sicīlijas Liepājā, gan sniegt iespēju Liepājas jauniešiem piedalīties vērtīgos projektos Sicīlijā, īpaši fokusējoties uz individuāli pielāgotu brīvprātīgā darba projektu izstrādi”.

 

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja17-30 gadus veciem jauniešiem doties uz kādu no programmas „Erasmus+” dalībvalstīm vai citu pasaules valsti, kur 2 nedēļas līdz 12 mēnešus ir iespēja iegūt pieredzi strādājot kā brīvprātīgajam, sniedzot atbalstu un dažādos veidos palīdzot uzņēmējorganizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu.

 

Pieteikšanās Eiropas Brīvprātīgajam darbam un dalība tajā ir bez maksas. Programma „Erasmus+” sedz brīvprātīgā uzturēšanās izdevumus, apdrošināšanu, valodas kursus, vīzas izmaksas u.c., kā arī noteiktā apmērā tiek apmaksāti brīvprātīgā ceļa izdevumi uz projekta vietu un atpakaļ. Papildus tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Eiropas Brīvprātīgais darbs notiek. Īpaši tiek atbalstīta jauniešu ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām iesaistīšana. Šiem jauniešiem brīvprātīgā darba projekts var ilgt no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem.