ZIŅAS

STRUKTURĒTĀ DIALOGA VI CIKLA ATKLĀŠANAS KONFERENCE
STRUKTURĒTĀ DIALOGA VI CIKLA ATKLĀŠANAS KONFERENCE

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) aicina jauniešus (13-25 gadi) piedalīties Strukturētā dialoga VI cikla atklāšanas konferencē, kas notiks 25. jūlijā Liepājā.

 

 

 

Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Jauniešu galvaspilsētu 2017 – Liepājas pilsētas domi – aicina jauniešus piedalīties Strukturētā dialoga VI cikla atklāšanas konferencē – diskusijā par jaunatnes jomas prioritātēm Latvijā un Eiropā. Atklāšanas konference notiks š.g. 25. jūlijā Liepājā viesnīca Līva, Lielā iela 11, Liepāja

 

Konferencei aicināti pieteikties jaunieši (13-25 gadi), kas vēlas piedalīties un izteikt viedokli par nākotnes perspektīvām jaunatnes jomā Eiropā, ka arī uzzināt par ES stratēģiju Eiropā un Latvijā. Pasākumā būs iespējams iepazīties ar V cikla rezultātiem, ar VI cikla tematiku un Strukturēta dialoga īstenošanu Latvijā 2017.-2018.gadā, uzzināt vairāk par iniciatīvu “Strukturētā dialoga vēstnieki - jaunieši”, Eiropas un Latvijas jaunatnes politikas virzieniem un vienoties par Latvijas situācijai aktuālajiem jautājumiem. Konferences dalībniekiem būs iespēja tikties ar Eiropas Latviešu kongresa Jauniešu sesijas dalībniekiem – jauniešiem, kas dzīvo ārpus Latvijas.

 

Strukturētais dialogs ir Eiropas Savienības partnerības instruments, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

 

Diskusijas nacionālā mērogā – Diskusijas Eiropas līmenī – Konsultācijas par aktualitātēm jaunatnes politikā vietējā, reģionā un nacionālā līmenī – Rekomendāciju izstrāde – Konsultācijas par Eiropas rekomendāciju īstenošanas realitāti nacionālā līmenī – Priekšlikumu izstrāde rekomendāciju ieviešanai Eiropas un nacionālā līmenī – Rekomendāciju ieviešana = Strukturētā dialoga cikls 18 mēnešu garumā, kurā ir iespēja piedalīties ikvienam jaunietim un lēmumu pieņēmējam Latvijā un Eiropā.

 

Konference tiek organizēta biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” īstenota un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Latvijā 2017-2018” ietvaros. Konference tiek organizēta sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.

 

Pieteikties konferencei ir iespējams, aizpildot pieteikuma anketu ej.uz/SDopening līdz 21. jūlijam

 

 

Ja rodas kādi papildus jautājumi, sazinieties ar LJP ljp@ljp.lv.

 

Par Strukturētā dialoga aktivitātēm Latvijā 2017. un 2018.gadā, seko līdzi LJP mājas lapā 

      http://www.ljp.lv/    un sociālajos medijos: 

      https://twitter.com/LJP_lv

      https://www.facebook.com/LatvijasJaunatnesPadome/

 

 

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

PROGRAMMA

 

10:20 – 11:00 Reģistrācija un kafija

11:00 – 11:20 Konferences atklāšana

11:20 – 11:35 Strukturētā Dialoga VI cikls

11:35 – 11:50 ES stratēģijā Eiropā un Latvijā

11:50 – 14:00 Darbs grupās – Jaunieši Eiropā: Ko tālāk ? Kopfoto

14:00 – 15:00 Pusdienas

15:00 – 15.30 Strukturētā dialoga VI cikla Latvijas prioritātes

15:30 - 16:00 Noslēgums

16:30 – 18:00 Tikšanās ar Latvijas un diasporas jauniešiem Liepājas Jauniešu mājā (izvēles)