ZIŅAS

Strukturētā dialoga Kurzemes reģionālā konference
Strukturētā dialoga Kurzemes reģionālā konference

Aizputē (Aizputes mākslas skolā, Atmodas iela 19) 30. janvārī no 12:00 līdz 16:00 norisināsies Kurzemes reģionālā konference. 
Galvenā tēma ir jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Konferences laikā tiks apskatīti jauniešu politiskās līdzdalības piemēri Kurzemes pašvaldībās un attīstītas idejas no notikušajām strukturētā dialoga diskusijām "Kafija ar politiķiem".

 

KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA

12:00   Konferences atklāšana, iepazīšanās

īsa atklāšana, dalībnieku savstarpējā iepazīšanās

12:30   Kas ir jauniešu politiskā līdzdalība un kā tā notiek?

jauniešu politiskās līdzdalības piemēri dažādos līmeņos

13:15   Kā jauniešu politiskā līdzdalības tiek veicināta Kurzemes pašvaldībās?

piemēri no strukturētā dialoga diskusijās iesaistītajām pašvaldībām

14:00   Kā veicināt jauniešu politisko līdzdalību?

darbs grupās attīstot idejas no strukturētā dialoga diskusijām "Kafija ar politiķiem"

15:00   Darba grupu rezultātu prezentācijas

15:30   Kopsvalikums, noslēgums

 

Papildus informācija un pieteikšanās konferencei Aizputē: Vilis Brūverisvilis@nextyouth.org, t.26132223

Konference tiek organizētas strukturētā dialoga ietvaros, kas Eiropas Savienībā sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties diskusijās ar lēmumu pieņēmējiem par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.

Strukturētā dialoga pasākumus organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar koordinatoru Kurzemes reģionā biedrību „NEXT".

 Vairāk par strukturēto dialogu: www.ljp.lv

 

Uz tikšanos konferencē!