ZIŅAS

Projekts Lietuvā par neformālo izglītību
Projekts Lietuvā par neformālo izglītību

Jaunatnes darbinieki, pedagogi, jauniešu  līderi tiek aicināti pieteikties starptautiskām apmācībām "Formal meets Non-formal: cross-sectorial cooperation in the educational field".

Projekta norises laiks 14. – 23. augusts, Lietuvā, Daugirdiškē.

Pēdējos gados izglītības sistēma atrodas kompromisa situācijā: izglītības formātu dažādība un plašās izvēles iespējas, rada apjukumu jauniešos, izpratnei par to kas ir kas un kā sistēma darbojas. Apjukuma cēlonis slēpjas tajā, ka izglītības sektora pārstāvji, kas strādā ar dažādām metodēm un/vai pieejām vēlas sasniegt vienu un to pašu mērķi. Tāpēc būtu daudz vienkāršāk un efektīgāk darboties šos spēkus apvienojot. Šī projekta mērķis ir radīt platformu, lai formālie un neformālie izglītības spēki satiktos, diskutētu par iespējamo sadarbību un radītu kopīgu pamatu.

 

Projekta uzdevumi ir sekojoši:

  • Analizēt formālās un neformālās izglītības uzstādījumus un iespējas (kā arī plusus un mīnusus) sadarbībai;
  • Radīt izpratni par neformālās izglītības metodiskajiem principiem un starpinstitucionālās sadarbības principiem;
  • Iedrošināt dalībniekus neformālās izglītības metožu un instrumentu izmantošanai formālās izglītības ietvaros;
  • Uzlabot dalībnieku kompetences, lai plānotu, vadītu un izvērtētu neformālās izglītības darbnīcas;
  • Attīstīt izpratni par atbalstošās pieejas nozīmīgumu izglītojošajās aktivitātēs un dot iespēju dalībniekiem apgūt iemaņas atbalstošās pieejas izmantošanai darbā ar jauniešiem: izzinot atvērto jautājumu principus un procesa norisi;
  • Dalībnieku iemaņu uzlabošana – metožu piemērošana, pielāgošana un jaunu radīšana balstoties uz neformālās izglītības metodiku;
  • Radīt pamatu Erasmus + nākotnes projektu evolucionēšanai un projektu kvalitātes nodrošināšanai veicinot vienotas izpratnes attīstīšanu par neformālās izglītības kvalitātes kritēriju Jaunatnes projektiem;
  • Veicinātu integrētu un holistisku pieeju izglītībai;
  • Izveidot pamācību par neformālās izglītības metožu pielietošanu formālās izglītības ietvaros.

 

Ilgtermiņā, projekts palīdzēs veicināt visaptverošu pieeju izglītībai un starpnozaru sadarbību.

 

Pielikumā atrodama un pieteikuma forma, ko pēc aizpildīšanas lūdzu nosūtīt uz e-pasta adresi: santa.auzina-stucere@kekava.lv, vai anketā norādīto e-pasta adresi līdz 6. jūlija plkst. 12:00dalībnieku atlases rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz š.g. 10. jūlijam.

 

Laimīgu vasaru vēlot!

 

SANTA AUZIŅA – STUCERE

ĶEKAVAS NOVADA JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS

Gaismas iela 19 k. 9, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123