ZIŅAS

Piedalies aptaujā un laimē balvas!
Piedalies aptaujā un laimē balvas!

   Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētais informācijas tīkls jauniešiem “Eurodesk” veic jauniešu (13 – 35 gadi) aptauju visā Eiropā, lai noskaidrotu, cik informēti viņi ir par mobilitātes iespējām un kāda ir viņu pieredze ārzemēs. Anketa pieejama arī latviešu valodā un tās aizpildīšana aizņems aptuveni 10 minūtes laika.

   Līdz 25.novembrim to var aizpildīt te: https://eurodesk.eu/2018/09/25/survey/

   Aizpildot anketu, jauniešiem ir iespēja piedalīties arī balvu izlozē.

 Informācija par aptaujas rezultātiem pēc analīzes tiks publicēta arī “Eurodesk Latvija” Facebook lapā: https://www.facebook.com/EurodeskLatvia

  Ar katru aizpildītu anketu "Eurodesk" būs soli tuvāk atbildei, kā veiksmīgāk nogādāt jauniešiem informāciju par daudzajām mobilitātes iespējām Eiropā!  

 

Cerot uz atsaucību,

Arita Zvejniece

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore

Eurodesk nacionālā koordinatore

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija

Tālr.: +371 67251180

Fakss: +371 67358060