ZIŅAS

Pie mums praksē Laura!
Pie mums praksē Laura!

No 4.janvāra līdz 17.jūnijam pie mums praksē ir topošais komercpakalpojumu darbinieks- Laura, kura šī pusgada laikā būs daļa no mūsu komandas.

 


Laura mācās PIKC "Liepājas Valsts tehnikuma" 4.kursā par komercpakalpojumu darbinieku. Skolas dzīvē Laura ir diezgan klusa un nosvērta, bet vienmēr izdara uzdoto, cik labi vien spēj. Arī strādājot komandā, nepaļaujas tikai uz otru, bet cenšas palīdzēt un izteikt savu viedokli, jo svarīgi, lai gala rezultāts būtu pēc iespējas labāks un kvalitatīvāks.  Ikdienas dzīvē viņa ir mazliet savādāka, tā teikt, atvērtāka un enerģiskāka, nebaidās izteikt savu viedokli un domas par visu ko domā. Tur arī atklājas Lauras otrā puse. Taču kāda Laura ir patiesībā, to mēs uzzināsim šī pusgada laikā, jo viņas uzdevums, sākoties 2.mācību pusgadam, ir doties mācību praksē un kā prakses vietu viņa izvēlējās mūs. 

Galvenais uzdevums, kas viņai jāveic prakses laikā, ir jāpiedālās iestādes nodaļu darbā, kas nozīmē, ka šī mācību semestra laikā viņai būs skaidrs priekštats par to, ko mēs daram un saprast vai tas ir viegli, vai grūti. Kā uzskata pati Laura, šis pavadītais laiks praksē nebūs vienkārši atnākšana uz praksi un atsēdēšana, lai tikai būtu ielikts kāds vērtējums. Tā būs iespēja gūt jaunas zināšanas un pieredzi, iespēja saprast, vai nākotnē vēlas būt ar to saistīts vai nē. Tā ir iespēja pavadīt laiku lietderīgi, tāpēc, kā saka pati Laura, jācenšas visu izdarīt pēc iespējas labāk un jādara darbs ne tikai ar prātu, bet arī ar visu sirdi.

 Vēlam viņai veiksmi un ceram, ka pavadītais laiks pie mums paliks viņai atmiņā un atstās tikai labus iespaidus.