ZIŅAS

„Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases”
„Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases”

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola 8. septembrī uzsāk īstenot projektu „Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases” ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma atbalstu.

Projekta aktivitātēs norisināsies no 8.- 15. septembrim, kurās būs iesaistīti 12 jaunieši, kuri pārstāv Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu un Liepājas bērnunama jauniešu māju „Namiņš”. Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt jauniešu iesaistīšanos pašiniciētās personības pilnveides radošajās meistardarbnīcās un neformālās mācīšanās aktivitātēs, sniedzot ieguldījumu jauniešu personiskajā attīstībā, veicinot sociālo iekļaušanu un aktīvu pilsonisko apziņu.

Ar Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Jauniešu māja” atbalstu pirmā projekta diena 8. septembrī norisināsies Liepājas Jauniešu mājā, kur plānota interaktīva nodarbība par brīvprātīgo darbu, tā iespējām un CV radošā darbnīca. Jauniešiem būs iespēja apgūt zināšanas un prasmes par neformālās izglītības pamatprincipiem, personības pilnveidi, esošo spēju apzināšanu un komandas darbu. Pēcpusdienā jaunieši darbosies mūzikas radošās darbnīcas meistarklasē „Perkusionistu ritmi”.

Projektā paredzētās vēl dažādas nodarbības, piemēram, interaktīva nodarbība par personības izaugsmi „Labo sajūtu laboratorija”, Liepājas cirka „Beztemata” mākslas radošās darbnīcas meistarklase, „Talantu šovs” kopā ar cirka mākslas un mūzikas perkusionistu meistariem. Projekta pēdējā aktivitāte paredzēta 15. septembrī, kad jaunieši kopā ar cirku māksliniekiem uzstāsies Vaiņodes Internāta pamatskolā.

Projekta aktivitātes jauniešiem nodrošinās iespēju caur aktīvu mācīšanos apgūt jaunas iemaņas ar mūziku un mākslu palīdzību, kas rosinās jauniešus uz pašiniciatīvu, lai sasniegtu sevis izvirzītos mērķus.

 

 

Projekta vadītāja Solvita Vītola