ZIŅAS

Open Stage un Dzejas slams rudens noskaņās
Open Stage un Dzejas slams rudens noskaņās

  27. oktobrī plkst. 18:30 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra “Jauniešu mājā”, Kungu ielā 24, norisināsies jau par tradīciju kļuvušais pasākums Open Stage un Dzejas slams. Jau tagad ir zināms, ka uz brīvās skatuves kāps vairākas jaunas apvienības un dzejnieki. Savukārt dzejas slama vērtēšanā iesaistīsies dzejniece Maija Kalniņa, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolotāja Vintra Braša un Jauniešu mājas padomes pārstāvis.

  Pieteikties gan Open Stage, gan Dzejas slamam var arī paša pasākuma dienā un neatkarīgi no tā vai jaunietis kāpj uz skatuves pirmo vai jau simto reizi šis pasākums ir iedvesmojošs grūdiens baiļu pārvarēšanai un jaunas pieredzes iegūšanai, kā arī iespēja iepazīt jaunus draugus un smelties iedvesmu.

  Tā kā Liepājas Jauniešu māja ir vieta, kur jaunieši rada, tad arī par šī pasākuma organizēšanu mums ir jāsaka liels paldies Liepājas Jauniešu mājas padomes jauniešu grupai Montas Lešķes un Emīla Ozola vadībā. Jaunieši paši  dekorē telpas rudens noskaņās, domā par tehnisko nodrošinājumu un meklē sponsorus, lai pasākums varētu notikt. Liepājas Jauniešu māja saka lielu paldies “Vējš” Cafe par atbalstu pasākuma tapšanā.

  Papildus info:

  Liepājas Jauniešu mājas padome

  Monta Lešče  

  Tel.nr. 26400510

 

  27.октября в 18:30 в Лиепайском Детско – юношиском центре « Дом молодёжи», который находится на Кунгу 24. По сложившейся уже традиции будет происходить вечер OPENSTAGEи Стихотворный слэм. Уже сейчас известно, что на свободной сцене нас порадуют новые группы и писатели. А также к жюри стихотворного слэма присоединиться известная писательница Майя Калныня, представитель дома молодежи и учительница из Лиепайской Государственной 1. гимназии Винтра Браша.

  Записаться на OPEN STAGE и Стихотворный слэм можно записаться в плоть до дня начала мероприятия. И не зависимо от того будет ли выступать участник первый или сотый раз мероприятие послужит толчком чтобы побороть свой страх, отличная практика, а также возможность найти новых друзей и набраться смелости.

  Так как Дом молодёжи — это место, где творит молодёжь, мы должны сказать спасибо за организацию мероприятия руководителям совета Лиепайского Дома молодёжи Монте Лешке и Эмилу Озолу. Молодёжь сама украшает помещение в осенней тематике, думает о техническом обеспечении и ищет спонсоров для организации мероприятия. Лиепайский Дом молодёжи выражает благодарность кафэ «Vējš» за отзывчивость в устроительстве мероприятия.