ZIŅAS

Notiks apmācības par programmas “PuMPuRS” projektu sagatavošanu
Notiks apmācības par programmas “PuMPuRS” projektu sagatavošanu

   Piektdien, 12.oktobrī no plkst. 9.00 līdz 13.00 Liepājas Jauniešu mājā, Kungu ielā 24, notiks apmācības par Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ("Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai") projektu sagatavošanu konkursam. Apmācības notiks sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, Liepājas Jauniešu māju un biedrību “Radi Vidi Pats”.

   “PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, kas ir riska grupā pārtraukt mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta “PuMPuRS” ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

   Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā “PuMPuRS” iesaistītās pašvaldības.

   Pirmais projektu konkurss tika izsludināts 2018.gada septembrī. Projekta iesniedzējs var būt jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600,00 eiro, kas 100% tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

   “Sagatavojot pieteikumu programmas “PuMPuRS” projektu konkursam, ļoti būtisks ir šis sagatavošanās etaps, jo īpaši tāpēc, ka tā ir trīspusēja sadarbība – gan no pašvaldības izglītības iestāžu (formālās izglītības), gan no jauniešu organizāciju (neformālās izglītības) puses, gan arī no pašu jauniešu puses, kas ir “PuMPuRA” iniciatīvu projektu ideju radītāji”, aicinot uz apmācībām, stāsta Jauniešu mājas vadītāja Inga Laugale.

   Katra pašvaldība organizēs savus projektu konkursus, tāpēc Liepājā “PuMPuRS”, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Liepājas Jauniešu māja un biedrība “Radi Vidi Pats” aicina jauniešu organizācijas un citus sadarbības partnerus, kas strādā ar jauniešiem, uz apmācībām par projektu pieteikumu sagatavošanu.