ZIŅAS

Meistarklase "Drosme rūpēties!" 25. novembrī
Meistarklase

Resursu centrs MARTA sadarbībā ar Liepājas Jauniešu māju “ANO 16 dienas vardarbības pret sievieti novēršanai” ietvaros piedāvā meistarklasi “DROSME RŪPĒTIES!”. 


Resursu centra MARTA 2015. gadā veiktais pētījums* liecina, ka ar seksuāla un emocionāla rakstura aizskaršanu ir saskārušies 73% Latvijas jauniešu vecumā no 13 līdz 18 gadiem (aizskaršanas gadījumos upuri visbiežāk ir meitenes).

Meistarklase paredzēta Liepājas novada jaunatnes darbiniekiem, skolu direktoriem, pedagogiem, jauniešu līderiem, sociālajiem darbiniekiem, psihologiem un citiem speciālistiem, kuru ikdienas darba mērķauditorija ir jaunieši. 


Meistarklases laikā dalībnieki: 

  •  apgūs praktiskas metodes, kuras ir iespējams izmantot ikdienas darbā ar jauniešiem, lai mazinātu vardarbību jauniešu vidē un veidotu atbalstošu un drošu vidi un veicinātu cieņpilnu saskarsmi.
  • neformālās izglītības metožu ietvaros apskatīs tādas tēmas kā *dzimumu lomu izprašana un dzimumu līdztiesības veicināšana; *sabiedrībā valdošie stereotipi un to ietekme uz jauniešu lēmumiem, uzvedību un savstarpējo mijiedarbību; *seksualitāte un uz dzimumu balstītas vardarbības prevencija


Datums: 2016.gada 25. novembris

Vieta: Liepājas “Jauniešu māja”, Kungu iela 24, Liepāja

Laiks: 09:00-15:00

Lai pieteiktos meistarklasei, lūgums līdz š.g. 15.novembrim aizpildīt pieteikuma formu

https://docs.google.com/a/opensense.lv/forms/d/e/1FAIpQLSd1P6yX2kHOBIq_1iM03glpTYGWU8fX_N500EoMoPNhkxDz5A/viewform

Dalība meistarklasē- bez maksas!

Dalībniekiem tiks izsiegts apliecinājums par jauniegūtajām prasmēm, zināšanām un kompetencēm.

Kontaktinformācija:

Resursu centra MARTA jaunatnes programmu koordinatore

Madara Mazjāne-Kokina

Epasts: madara@marta.lv Tel.nr.: +371 26335396

http://www.asbae.eu/latest-news/research-report/

 

VAIRĀK INFORMĀCIJA ŠEIT

www.marta.lv