ZIŅAS

Mācību vizīte Tallinā un iesniegts īstermiņa EBD projekts
Mācību vizīte Tallinā un iesniegts īstermiņa EBD projekts

Šodien Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs iesniedza projektu Erasmus+ aktivitātei Eiropas Brīvprātīgais darbs, lai, projekta apstiprināšanas gadījumā, Liepājas Jauniešu mājā vasaras vidū uzņemtu divus jauniešus no Tallinas.  Sadarbība izveidota pateicoties ilgtermiņa projekta „EVS as a TOOL for NEETWORK” ietvaros.

Vizīte Igaunijā notika laikā no 30.01.2017. līdz 31.01.2017., ar mērķi veidot partnerību ar Tallinas Sporta un Jaunatnes departamentu un iepazīties ar Tallinas Sporta un Jaunatnes departamenta rīkoto programmu “Footprints”, kuras galvenā mērķauditorija ir NEET jaunieši, kā arī uzzināt par mobilo ielu jaunatnes darbu. 

Kā norādīja Anna: "Esmu pateicību parādā Tallinas Sporta un jaunatnes departamentam un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, kas ļāva man pavadīt šīs dienas iepazīstot, pētot un piedzīvojot Tallinas mobilā jaunatnes darba realitāti - teorijas, pētījumi, dati, darbs ar jauniešiem uz ielām / veikalos / skolās un grupās, statistiku sistēmas un pasākumu programmas".

Anna pirmoreiz Neetwork projektā iesaistījās 2014. gada decemebrī piedaloties kontaktveidošanas aktivitātē "Do You Neetwork", Siguldā caur nevalstisko organizāciju Radi Vidi Pats. Tā ir daļa no ilgtermiņa programmas “EBD kā metode darbā ar NEET* jauniešiem”, kuras mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem, lai viņi no NEET grupas (jeb jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu) kļūst par izglītotiem, nodarbinātiem un mobiliem jauniešiem. Šo mērķi plānots sasniegt, NEET grupas jauniešus vairāk iesaistot EBD projektos.   Apmācību kurss tiek organizēts sadarbībā ar Igaunijas, Latvijas, Itālijas, Beļģijas (Flāmi), Nīderlandes un Īrijas nacionālajām aģentūrām. 

Kā pieminēja Anna: "Es esmu priecīga, ka tagad iegūtās zināšanas un kontaktus būs iespējams izmantot, lai, cerams, uzņemtu divus jauniešus Liepājas Jauniešu mājā un stiprinātu sadarbību ar Igaunijas sporta un jaunatnes departamentu".