ZIŅAS

Liepājas Jauniešu māja aicina uz meistarklasi “DROSME RUNĀT”
Liepājas Jauniešu māja aicina uz meistarklasi “DROSME RUNĀT”

   23.janvārī no plkst.11.00 līdz 17.00 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā "Jauniešu māja", Kungu ielā 24, sadarbībā ar resursu centru "Marta" norisināsies meistarklase "DROSME RUNĀT".

   Centra “Marta” 2015.gadā veiktais pētījums liecina, ka ar seksuāla un emocionāla rakstura aizskaršanu ir saskārušies 73% Latvijas jauniešu vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Aizskaršanas gadījumos upuri visbiežāk ir meitenes.

   Meistarklase “DROSME RUNĀT” paredzēta Liepājas pilsētas un Liepājas rajona jaunatnes darbiniekiem, pedagogiem, jauniešu līderiem, sociālajiem darbiniekiem, psihologiem un citiem speciālistiem, kuru ikdienas darba mērķauditorija ir jaunieši.

    Meistarklases ietvaros dalībniekiem būs iespēja:

  • uzzināt par veselīgu, neveselīgu un vardarbīgu attiecību aspektiem un vardarbības “sarkanajiem karogiem”;
  • gūt izpratni par sabiedrībā valdošo stereotipu ietekmi uz jauniešu lēmumiem, uzvedību un savstarpējo mijiedarbību;
  • apgūt praktiskas metodes, kuras ir iespējams izmantot ikdienas darbā ar jauniešiem, lai mazinātu vardarbību jauniešu vidē un veidotu atbalstošu un drošu vidi un veicinātu cieņpilnu saskarsmi.

    Meistarklase “DROSME RUNĀT” notiks bez maksas. Dalībai meistarklasē jāreģistrējas ŠEIT.

    Lūgums pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits meistarklasē ierobežots.

   Resursu centrs “Marta” (www.marta.lv, www.martaliepaja.lv)  ir nevalstiska organizācija, kura mērķtiecīgi strādā, lai sniegtu atbalstu Latvijas sievietēm, cilvēku tirdzniecībā un no partneru vardarbības cietušām sievietēm. Centrā Marta iespējams saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Centrs piedāvā sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. “Marta” darbs ar jauniešiem – zēnu un meiteņu grupas.*

    Sīkāka informācija:

Centra “Marta” jaunatnes programmu koordinatore Madara Mazjāne-Kokina, madara@marta.lv, +371 26335396

Centra “Marta” Liepājas filiāles vadītājs Juris Dilba, juris@marta.lv, +371 27038147

 

*”Marta” izmantotā neformālās izglītības metode jeb zēnu un meiteņu grupu metode aizgūta no Skandināvijas valstīm sadarbībā ar Ālandu Miera Institūtu. Tā paredz darbu atsevišķās grupās zēniem un meitenēm speciāli apmācītu līderu vadībā. Uz dzimumu balstītā vardarbība sakņojas gan sieviešu, gan vīriešu dzimumu lomu uztverē, tāpēc ir svarīgi strādāt ne tikai ar meitenēm, lai pasargātu no upura pieredzes, bet iesaistīt arī zēnus, lai viņi nekļūtu par varmākām.