ZIŅAS

Liepājas jaunieši veido Liepājas vizītkarti!
Liepājas jaunieši veido Liepājas vizītkarti!

Liepājas jaunieši ar LBJC "Jauniešu māja" atbalstu aktīvi veido pilsētas video-vizītkarti, ko iesniegs “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2016” konkursam.

Jaunieši šonedēļ apmeklē dažādus Liepājai svarīgus punktus un veido pilsētas video vizītkarti. Video noslēguma filmēšana notiks šo svētdien, 11. oktobrī, 17:00 pie Putnu vērošanas torņa - Lauku ielas galā.  Jaunieši aicina iesaistīties ikvienu pilsētas jaunieti no 13 - 30 gadiem, lai piedalītes kopīgā beigu kadru sveicienā, kamerai paceļoties virs Liepājas ezera.

Liepājas Jauniešu mājas pārstāvji ziņo, ka Jauniešu galvaspilsētas statusa iegūšana sekmētu Liepājas kā jauniešiem draudzīgas pašvaldības atpazīstamību Latvijas mērogā, veicinātu jauniešu iesaisti dažādu kultūras un ar jaunatnes politiku saistītu pasākumu organizēšānā un līdzdalībā, sekmētu jaunatnes politikas īstenošanu un jaunu metožu darbam ar jaunatni ieviešanu Liepājā. "Mums ir liels prieks par darbu, ko jaunieši jau ir paveikuši un mēs ceram, ka citi jaunieši nenobīsies no aukstā laika un pievienosies, lai parādītu, ka Liepāja IR jauniešu galvaspilsēta! 

Konkursa rezultāti būs zināmi 2015. gada 5. decembrī.