ZIŅAS

Lepojamies!
Lepojamies!

Apbalvoti LJP jauniešu video konkursa "Jaunieši iesaistās" uzvarētāji

26. februārī, Strukturētā dialoga nacionālās konferences laikā, tika sveikti Latvijas Jaunatnes padomes organizētā jauniešu video konkursa “Jaunieši iesaistās” trīs labāko video autori. 1.vietu saņēma Niks Peredistijs un Ričards Stibe par video “Līdzdalība klasiskā”, kurā tiek attēlota jaunieša dienas gaita un minēti 3 veidi kā līdzdarboties un 3 pamatojumi, kāpēc tas ir svarīgi.

2.vietas ieguvējs ir Gustavs Lociks, kurš savā video “Liepājas jaunieši iesaistās”parāda, kā jaunieši var iesaistīties sev svarīgu lēmumu pieņemšanā un pats galvenais – pildīšanā, vai arī doto iespēju izmantošanā? Kā uz tām skatās pats jaunietis, kas izmanto šīs iespējas un aicina to darīt arī citiem, un pats aktīvi iesaistās lēmumu apspriešanā. Gustava video mērķis ir pastāstīt par to, ka ikkatram ir iespēja mainīt to ko, pēc viņa uzskatiem, vajadzētu mainīt.

3.vietas ieguvēja ir Elena Katerina Kuzminčuka par video “Esi Aktīvs!”, kurā autore ataino, kāpēc ir jāpiedalās dažādos jauniešiem paredzētos pasākumos un jābūt aktīvam, skatoties ar audiovizuālo mediju mākslas studentu acīm.

LJP Mediju grupas simpātiju balvu saņēma Linda Mālniece, Reinis Timofejevs, Alīna Anete Birnika, Klinta Doniņa, Zane Bedikere, Vladislavs Kožičams par video “Jauniešu līdzdalības iespējas Ogres 1. vidusskolā”.  Video mērķis ir iepazīstināt ar jauniešu līdzdalības iespējām Ogres 1.vidusskolā. 

Video konkursam iesniegtie darbi:

 

Konkurss tika organizēts ar mērķi veicināt jauniešu izpratni par jauniešu līdzdalības veidiem un līdzdalības iespējām. Konkursa dalībnieku uzdevums bija izveidot video, kurā radošā veidā ir parādītas līdzdalības* iespējas savā tuvākajā apkārtnē. Konkursā varēja iesniegt profesionālus un neprofesionālus video. Vērtējot video, galvenokārt tika ņemts vērā video saturs, mazāk – tehniskā kvalitāte. Video saturs, veidošanas tehnika, forma un dažādas video detaļas bija autora brīva izvēle.

Konkursam iesniegtie video tika vērtēti 5 punktu skalā, atbilstoši sekojošiem darba vēstījuma atbilstībai Konkursa mērķiem, tēmas atspoguļojuma oriģinalitātei un satura izklāsta skaidrībai.

*Jauniešu līdzdalība ir process, kurā jaunieši piedalās sev būtisku jautājumu izlemšanā, apkārt notiekošā līdzveidošanā un sabiedrības procesu ietekmēšanā. http://youtu.be/vji0o6ezyCw

Konkursu organizēja LJP, ar Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu projekta „Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”, projekta “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne” un līguma ietvaros.