ZIŅAS

Kurzemes reģiona apmācības vienaudžu izglītotājiem "Jaunietis jaunietim"
Kurzemes reģiona apmācības vienaudžu izglītotājiem

Aicinām piedalīties Zemgales reģiona vienaudžu izglītotāju apmācībā  „JAUNIETIS JAUNIETIM”

 VIENAUDŽU IZGLĪTĪBA ir process, kura laikā izglītoti un motivēti jaunieši veic dažādas izglītojošas aktivitātes savu vienaudžu vidū ar mērķi attīstīt zināšanas, attieksmes un iemaņas.

Apmācības notiks: 2015. gada 10. – 12. aprīlim, viesu namā „Bērzkalni”, Īslīces pagastā, Bauskas novadā (http://www.berzkalni.lv/karte.htm) (Pieteikšanās šeit: http://ieej.lv/dyk7L , pieteikšanās termiņš 27. marts, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 30. martam)

 Apmācību mērķis: Sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par vienaudžu izglītību un attīstīt prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai Latvijā.

 Apmācību uzdevumi:

Informēt par vienaudžu izglītību Latvijā un iespējām līdzdarboties tajā;

Izzināt neformālās izglītības iespējas un to izmantošanu vienaudžu izglītībā ;

Sniegt informāciju par iespējām sevi attīstīt kā vienaudžu izglītotāju;

Sniegt atbalstu mācīšanās laikā, nodrošinot drošu un atbalstošu vidi.

Veidot savstarpējo vienaudžu izglītotāju sadarbības tīklu nākotnes darbībai.

 Dalībnieku profils: Jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Apmācībā paredzēti 22 dalībnieki.

Apmācībā aicinām piedalīties jauniešus bez pieredzes vienaudžu izglītībā vai ar nelielu pieredzi.

Pieredze neformālās izglītības pasākumos vai tematiskos pasākumos, tiks uzskatīta par priekšrocību.

 Apmācības vadīs: Ginta Salmiņa, Ieva Upesleja

 

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Laura Riekstiņa, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore tālr.: 22046231, laura.riekstina@redcross.lv

 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā), Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv