ZIŅAS

"Klimata pārmaiņas Latvijā – izaicinājums vai iespēja?"

Biedrība "homo ecos:" sadarbībā ar biedrību "Radi Vidi Pats" aicina uz projekta "Klimata pārmaiņas Latvijā – izaicinājums vai iespēja?" atklāšanas pasākumu.

Šo piektdien, 18. septembrī biedrība "homo ecos:" sadarbībā ar biedrību "Radi Vidi Pats" aicina uz projekta "Klimata pārmaiņas Latvijā – izaicinājums vai iespēja?" atklāšanas pasākumu, kura ietvaros aicina piedalīties diskusijā "Vai klimata pārmaiņas Latvijā ir aktuālas?" un noskatīties dokumentālo filmu "Tverot ledājus".

Diskusijas gaitā tās dalībnieki tiks iepazīstināti ar sabiedrības viedokli klimata pārmaiņu jautājumos un kopā ar ekspertiem meklēs atbildes uz jautājumiem par to, vai esam globālo pārmaiņu liecinieki vai arī dalībnieki; vai zinām, kā mūsu rīcība ietekmē klimatu, kā arī vai rīkosimies tikai tad, kad būsim patiesi apdraudēti un kas mūs labāk motivē - draudi vai cerības?

Dokumentālā filma "Tverot ledājus" ("Chasing Ice") Latvijā tiks rādīta pirmo reizi. Tajā žurnāla "National Geographic" fotogrāfs Džeimss Beilogs (James Balog) vairāku gadu garumā fiksējis Arktikas ledāju kušanu, uzskatāmi parādot, ka klimats uz Zemes mainās un līdz ar to mainās arī vide, kurā mēs dzīvojam. Filma sniedz iespaidīgu vizuālu baudījumu un iespēju vērot neatgriezeniskas pārmaiņas dabā, kā arī piedāvā interesantu faktoloģisko informāciju par klimata pārmaiņām. Filma saņēmusi vairākas starptautiski atzītas balvas, rādīta vairāk nekā 170 valstīs, 70 universitātēs un 75 kinofestivālos, kā arī Baltajā Namā ASV un Apvienotajās Nācijās. Filmas garums ir 75 minūtes.

Pasākums notiks 18.septembrī Totaldobže mākslas centrā, Vecā Ostmalā 54. Pasākuma  sākums plkst. 16:00.

Skatīties filmu un arī piedalīties diskusijā kā dalībnieki ir aicināti visi, jo īpaši studenti, kas studē būvniecību, arhitektūru, vidi, ģeogrāfiju, kuri būs tieši iesaistīti ar klimata pārmaiņām saistīto jautājumu risināšanā, adaptācijā, seku novēršanā. Tāpat aicināti ir arī pedagogi, pašvaldību pārstāvji, dažādu struktūru, asociāciju, biedrību pārstāvji, kam šī tēma ir tuva.

Projekta „Klimata pārmaiņas Latvijā – izaicinājums un iespēja?" mērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi Latvijā, kā arī veicināt iedzīvotāju iesaisti ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšanā un pasākumu īstenošanā, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām. Tā ietvaros 2015. gada rudenī un 2016. gada ziemā ir plānota plaša informatīvā kampaņa, fotoizstāde par klimata pārmaiņu ietekmēm Latvijā, publikāciju un sižetu sērija par projektam saistošiem klimata pārmaiņu tematiem, seminārs mediju studentiem par vides komunikāciju, kā arī izglītojošu pasākumu sērija valsts ģimnāziju skolēniem visā Latvijā.

Plašāk par projektu www.homoecos.lv un www.radividipats.lv.

Projekts "Klimata pārmaiņas Latvijā – izaicinājums vai iespēja?" tiek īstenots ar  EEZ finanšu instrumenta (www.eeagrants.lv) atbalstu.