ZIŅAS

"Karjeras nedēļa"

No šī gada 9. līdz 13. martam Liepājas pilsētā norisināsies “Radošuma dienas - 2020” un Liepājas “Jauniešu mājā”, Kungu ielā 24, šī nedēļa tiek veltīta jauniešiem svarīgai  tēmai - karjera.  

Karjeras nedēļas ietvaros ar neformālās izglītības metodēm paredzēts jauniešiem sniegt informāciju par karjeras lomu viņu dzīvēs un tās izvēles svarīgumu. Šajā nedēļā tiks runāts par profesiju dažādību, darba algas veidošanās faktoriem, darba tirgus situāciju Liepājā un citiem ar karjeras lēmumu saistītiem jautājumiem. Nedēļas ietvaros katru darba dienu no plkst. 16.00 līdz 18.00 jaunieši ir aicināti ne tikai piedalīties dažādās aktivitātēs, bet arī apmeklēt Ingas Dobeles lekciju “Sava tēla veidošana publiskajā telpā” un diskusijas ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Kā arī nedēļas noslēgumā jauniešiem būs iespēja iepazīt pašiem sevi un izvērtēt savas kompetences, kas ir noderīgas veicot kāda konkrēta amata darba pienākumus.

“Karjeras nedēļas” pasākumi ir bez maksas, dalībnieku skaits ir ierobežots un ar iepriekšēju pieteikšanos: ej.uz/karjeras_nedela