ZIŅAS

Jauniešu mājā notiks „Kafija ar politiķiem”
Jauniešu mājā notiks „Kafija ar politiķiem”

20. janvārī no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:00 Jauniešu mājā, kungu ielā notiks strukturētā dialoga diskusija  "Kafija ar politiķiem". 

Diskusijas galvenās tēma ir jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai.

Diksuijas jautājumi:

  • Kas būtu jādara, lai veicinātu uzticību un sapratni starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī uzlabotu abu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti?
  • Kas būtu jādara, lai jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu pieņēmējiem (valsts, pašvaldību amatpersonas) pilnvērtīgi iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos?
  • Kas būtu jādara visos iespējamos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību?
  • Kā jauniešus ar atšķirīgām pieredzēm un zināšanām vajadzētu informēt, iedrošināt un motivēt iesaistīties politiskos un demokrātiskos  procesos, un kā jaunās un alternatīvās tehnoloģijas un rīki var tikt izmantotas šiem procesiem?
  • Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko līdzdalību?

Diskusijas tiek organizētas strukturētā dialoga ietvaros, visā Eiropas Savienībā sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties diskusijās un politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.

Kā notiek“Kafija ar politiķiem”?

„Kafija ar politiķiem” ir īpaši organizēta un sagatavota pēcpusdiena, kurā pie kafijas un tējas tasēm satiekas jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai pārrunātu kādu noteiktu tematu, uzklausītu viens otra viedokli un kopā radītu jaunas idejas vai meklētu risinājumus jau esošām problēmām. “Kafija ar politiķiem” ir platforma neformālām sarunām brīvā gaisotnē, kurā visi runā viens ar otru kā līdzīgs ar līdzīgu. 

 

Diskusijas „Kafija ar politiķiem” organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar diskusiju koordinatoru Kurzemes reģionā biedrību „NEXT”. Kurzemes reģionā LJP kopā ar reģionālo partneri organizē 1 reģionālo konferenci, 3 vietējā līmeņa diskusijas „Kafija ar politiķiem” un 2 informatīvos seminārus. Pasākumi norisinās no 2014.gada decembra līdz 2015.gada februārim.