ZIŅAS

Jauniešu māja aicina pieteikties mūzikas un video darbnīcām
Jauniešu māja aicina pieteikties mūzikas un video darbnīcām

Liepājas Jauniešu mājā jūlijā un augustā notiks mūzikas un video radošās darbnīcas projekta “Through creativity, create unity” ietvaros. 

Projekta galvenā tēma ir konfliktu risināšana caur mākslu un kultūru, ar mērķi izveidot kreatīvu video, kas atspoguļos jauniešu centru lomu tādu problēmu risināšanā kā iebiedēšana un sociālā nevienlīdzība starp jauniešiem. Izveidotais video atspoguļos jauniešu vienlīdzību un Jauniešu mājas atbalstu problēmjautājumu risināšanā, lai ikviens jaunietis justos novērtēts un līdzvērtīgs vienaudžu vidū. Parādot, ka problēmas un nesaskaņas var atrisināt arī brīvajā laikā, kopīgi iesaistoties dažādās radošās aktivitātēs, atrodoties draudzīgā un neformālā vidē. Galvenie projekta uzdevumi: izglītot jauniešus par emocionālo vardarbību un tās radītajām sekām, sociālo nevienlīdzību, problēmu risināšanu; iesaistīt jauniešus mūzikas un video radīšanā; mudināt jauniešus no dažādām sociālām grupām un dažādām problēmām strādāt kopā, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Mūzikas darbnīcā veidos dziesmas liriku angļu valodā un mūziku, kas raksturos projekta problēmu un tās risinājumus. Video darbnīcā veidos scenāriju, sadalīs lomas starp jauniešiem, filmēs un veidos video montāžu, pievienojot skaņu celiņu, kas taps mūzikas darbnīcā.

Projekta ietvaros notiks arī tikšanās ar Liepājas pilsētas pašvaldības policijas pārstāvi un psihologu, kuri iepazīstinās ar reālo problēmsituāciju Liepājā un to iespējamajiem risinājumiem un rīcību, kā mazināt sociālo nevienlīdzību starp jauniešiem.

Projekta noslēguma pasākumā dalībnieki prezentēs projektā tapušo dziesmu un video.

Jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem aicināti pieteikties radošajām darbnīcām aizpildot pieteikuma veidlapu līdz 7. jūlijam

https://docs.google.com/forms/d/17ad_IQMaqx-Z9HBmBR2fzP-5kYizTrIkC-sj-h_XfIA/edit

Pirmā mūzikas darbnīca 8. jūlijā, video darbnīca 16. jūlijā. Par darbnīcu laikiem dalībnieki tiks informēti individuāli.

Projektu atbalsta ASV vēstniecība Rīgā.