ZIŅAS

Izsludināts trešais jauniešu projektu konkurss „Zinis”
Izsludināts trešais jauniešu projektu konkurss „Zinis”

Tieši skolēnu brīvdienas ir labs laiks, lai kopā ar domubiedriem radītu labas idejas. Līdz 4. novembrim Liepājas Novada fonds aicina skolu jauniešus iesniegt pieteikumus projektu konkursā „Zinis”.


Projektu konkursa mērķis ir rosināt jauniešus līdzdarboties sabiedrības norisēs, izstrādājot sabiedrībai lietderīgus un izmantojamus projektus par vides ilgtspēju - resursu un enerģijas taupīšanas veidi ikdienā, materiālu otrreizējā izmantošana ikdienā vai vides izglītība vienaudžiem.


Šī gada jauninājums ir iespēja iegūt papildus punktus par savu projektu publiskā balsošanā platformā www.ideapitch.lv – līdz 19. novembrim iesniegtie projekti veidos savu publicitāti. Platforma izstrādāta Liepājas Raiņa 6. vidusskolā projekta Erasmus+ ietvaros.


Nolikumu un pieteikuma anketu var lejuplādēt Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā „Atbalsts Jauniešu iniciatīvām”. Liepājas Novada fonda sadarbības partneri ir SIA Eko Kurzeme, SIA Liepājas RAS, Liepājas pilsētas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Dienvidkurzemes nodaļas un biedrība „Skrejceļš”. Tas ļaus atbalstīt 6 jauniešu projektus. Katra granta maksimālā summa ir 90,00 EUR.


Kāpēc ir vērts piedalīties projektu konkursā?
Vides izglītība ir ļoti plaša joma – ikvienam ir iespēja izpausties!
Projektu konkurss dod iespēju iegūt pieredzi, kas noderēs ikvienā darbā nākotnē.
Īstenot dzīvē savu ideju – tas ir aizraujoši! Fonds ir gatavs jums samaksāt!

Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja
Aiga Jaunskalže
26808351