ZIŅAS

Iespēja piedalīties Latvijas-Japānas apmaiņas programmā
Iespēja piedalīties Latvijas-Japānas apmaiņas programmā

Fantastiska iespēja pieteikties apmaiņas braucienā uz Japānu. 

Visas ar dalību saistītās izmaksas, tai skaitā ceļa izmaksas uz/no Japānas, dalībniekiem no Latvijas segs Japānas valdība.

Aicinām Latvijas jauniešus piedalīties Starptautiskajā jaunatnes attīstības apmaiņas programmā starp Latviju un Japānu (International Youth Development Exchange Program). Apmaiņas ietvaros šī gada rudenī 16 jaunieši no Japānas viesosies Latvijā, lai uzzinātu vairāk par mums un 10 jaunieši no Latvijas dosies uz Japānu, lai labāk iepazītu Japānas kultūru.

 Apmaiņas programmā var pieteikties jaunieši ar labām angļu valodas zināšanām vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas šobrīd aktīvi darbojas kādā jauniešu organizācijā vai veic citas aktivitātes vietējās sabiedrības labā un kuriem ir vēlme nākotnē turpināt sadarbību ar Japānu dažādās jomās. Potenciālajiem dalībniekiem būs jāpiedalās abās valstīs paredzētajās aktivitātēs un pasākumos, kā arī pēc apmaiņas programmas iegūtās zināšanas un pieredzi jānodod plašākai sabiedrībai.

 Lai pieteiktos dalībai programmā, interesentiem jāaizpilda pieteikuma anketa un jāuzraksta eseja angļu valodā par tēmu „Ideas and experience that I could bring back from Japan and share with my community”. Pieteikuma anketa, eseja un CV jānosūta uz e-pastu japana[at]jaunatne.gov.lv līdz 2015. gada 1. jūnija plkst. 13:00 (pēc Latvijas laika).

 Vairāk informācijas: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jauniesiem-iespeja-piedalities-latvijas-japanas-apmainas-programma