ZIŅAS

„Ideju salūts” jauniešu festivālā „Krāsas un Gaismas”
„Ideju salūts” jauniešu festivālā „Krāsas un Gaismas”

Liepājas Jauniešu festivālā „Krāsas un Gaismas” 26.augustā Liepājas Novada fonds piedāvāja katram iespēju piedalīties spēles „Ideju salūts” divās kārtās – interaktīvā anketa un projektu ideju veidošana.

 

Līdzās īsfilmu teltij darbojās interaktīvā anketa. Stundas laikā vairāk kā 30 jaunieši izteica savu viedokli par lietām un vietām Liepājā. Apkopojot viedokļus, jāsecina, ka jauniešu iemīļotākā vieta ir pludmale un jūra. Augstu tiek vērtēta koncertzāle „Lielais dzintars”, Jūrmalas parks, elektrokartingu trase un vietas, kur aktīvi pavadīt brīvo laiku un tikties ar vienaudžiem. Jauniešiem patīk ne tikai atpūsties, tikpat svarīgi ir iegūt pieredzi, attīstīt savas intereses, piedalīties radošos pasākumos. Visdažādākie viedokļi pasākuma dalībniekiem ir par to, ko pilsētā vajadzētu mainīt. Jaunieši ir gatavi mainīt ne tikai paši sevi, bet domā arī par Liepājas ezeru, soliņiem parkā, jaunām strūklakām pilsētā, grafiti parku, smaržīgiem augiem parkā, interesantām aktivitātēm jauniešiem.

 

Vairāk kā 10 jaunieši piedalījās spēles „Ideju salūts” otrajā kārtā, kad dalībniekiem bija iespēja izveidot sava projekta ideju, izmantojot kartiņas ar reālām problēmām un sadarbības partneriem. Projektu mērķus un galarezultātus jauniešu izvēlējās paši. Interesantākā ideja bija par kaķu kora organizēšanu, lai sadarbībā ar Dzīvnieku aizsardzības biedrību Liberta vāktu ziedojumus bezsaimnieka dzīvniekiem. Viena no dalībnieku grupām izvēlējās veidot spēli un organizēt spēļu pasākumus bērnudārzu audzēkņiem. Sadarbībā ar SIA Liepājas RAS tiks plānots makulatūras vākšanas pasākums, lai popularizētu atkritumu šķirošanas nepieciešamību. Katrs spēles dalībnieks saņēma 5 punktu bonusu saviem projektiem, kas tiks iesniegts Liepājas Novada fonda projektu konkursos.

 

Liepājas Novada fonds ir apkopojis visas izteiktās idejas. Tās tiks papildinātas vēl vairākās spēles „Ideju salūts” sesijās un realizētas jaunā mācību gada laikā izsludinātajos projektu konkursos. Jau septembrī sadarbībā ar SIA Eko Kurzeme un SIA Liepājas RAS startēs skolēnu projektu konkurss „Zinis”. Oktobrī sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi darbu uzsāks arī projekts „Labdarības skola”.

 

Festivāls parādīja, ka Liepājas jaunieši ir gana radoši un aktīvi un ir svarīgi sniegt efektīvu atbalstu jauniešu iniciatīvu realizēšanai.