ZIŅAS

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas Latvijas uzvarētājs - jauniešu apmaiņas projekts “E-POSS”
Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas Latvijas uzvarētājs - jauniešu apmaiņas projekts “E-POSS”

Latvijas eiroparlamentāriešu un jauniešu pārstāvju žūrija par Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas nacionālo uzvarētāju atzinusi Liepājas Bērnu un jaunatnes centra “Jauniešu māja” īstenoto jauniešu apmaiņas projektu “E-POSS”. Tālāk tas Eiropas mērogā sacentīsies ar pārējo ES valstu nacionālajiem uzvarētājiem par Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu 2016 – naudas prēmijām 5000 eiro (1.vietai), 3000 eiro (2.vietai) vai 2000 eiro (3.vietai) apmērā.

 

Projekts “E-POSS” pulcēja 40 jauniešus no Portugāles, Itālijas, Rumānijas un Latvijas. Mērķis bija veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību, izmantojot neformālas izglītības metodes: mācoties vienam no otra, iepazīt Eiropas kultūras daudzveidību un saskatīt tajā vienojošo, un izstrādāt vēstījumu - Eiropas eposu digitālā formātā.

 

 “Lai iepazītu Eiropas kultūru, jaunieši iepazīstināja ar savu valstu un pētīja citu valstu dažādu tautu varoņu teikas un mītus, kā arī kultūrvēsturiskus,  mitoloģiskus, leģendārus notikumus u.c. Rezultāta tika izveidoti četri audiovizuāli vēstījumi (īsfilmas) “stop motion” tehnikā tādos žanros kā komēdija, šausmu filma, drāma un piedzīvojumu filma. Radošajās darbnīcās jaunieši attīstīja praktiskās un radošās domāšanas iemaņas, kas viņiem ļaus efektīvāk izvēlēties tālākās izglītības un sevis pilnveidošanas jomas, kā arī iesaistīties darba tirgū,” norāda Inga Šablo, “Jauniešu mājas” projektu vadītāja un projekta “E-POSS” pieteicēja konkursam.

 

Latvijas nacionālās žūrijas komentāri par projektu “E- POSS”:

 

Iveta Grigule (Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa/ALDE): ”Mēs, ES dalībvalstis un to iedzīvotāji, lai arī vienoti vienā kopējā projektā, tomēr esam tik dažādi. Un tieši šajā dažādībā ir mūsu skaistums un spēks. Jaunieši ir tie, kas veidos mūsu valstu likteņus, rūpēsies par tradīcijām un kultūras vērtībām nākotnē. Tāpēc ir tik svarīgi, lai viņi jau šodien spētu un prastu stāstīt par savas valsts kultūru un izzināt citu zemju tradīcijas, lai viņi cienītu citus un būtu lepni par savu valsti. Un šis projekts dod viņiem lielisku ieskatu par ES valstīm un tautām.”

 

 Andrejs Mamikins (Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa/S&D): “Esmu gandarīts, ka no astoņiem lieliski izstrādātajiem un realizētajiem jauniešu projektiem šogad Latvijā uzvarēja Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Jauniešu māja” projekts “E-POSS”. Apvienojot ap 40 jauniešus no četrām ES dalībvalstīm, organizētājiem izdevās ne tikai attīstīt dažādas personīgas prasmes caur darbnīcu aktivitātēm, bet arī sekmēt komunikāciju un savstarpējo sapratni starp jaunajiem eiropiešiem. Vēl vairāk par to - šāda kultūras apmaiņa ir arī lielisks ciešākas sociālās integrācijas veicināšanas veids ES mērogā. Piesaistot ES līdzekļus ar “Erasmus+” programmas palīdzību un kvalitatīvi realizējot šo starptautisko projektu, liepājnieki kārtējo reizi apstiprināja, ka ieņem līdera pozīcijas ne tikai kultūras jomā, bet arī pārrobežu kontaktu stiprināšanā un mūsu valstu kopienas radīto iespēju efektīvā izmantošanā.”

 

Inese Vaidere (Eiropas Tautas partija/EPP): ““E-POSS” projekts lieliski parāda, kā apvienojot digitālās tehnoloģijas ar kultūras mantojuma - Eiropas tautu varoņteiku un mītu - izzināšanu, jauniešiem iespējams iegūt ieskatu Eiropas nemateriālās kultūras daudzveidībā, gan arī praktiskas iemaņas darbā ar modernajām tehnoloģijām, pašiem veidojot animācijas filmas. Esmu pārliecināta, ka iegūtās prasmes šiem jauniešiem noderēs nākotnē.”

 

Roberts Zīle (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa/ECR): “Liepājas bērnu un jauniešu centra projekts “E-POSS“ ir piemērs, kā aktīvi jaunieši no dažādām ES valstīm, iepazīstot viens otra kultūrvēsturisko mantojumu, iesaistās Eiropeiskas sabiedrības veidošanā. Kultūras daudzveidība un savstarpējā cieņa pret to izsenis bijis viens no ES stūrakmeņiem.”

 

Reinis Tutāns, Latvijas jaunatnes organizācijas “TELLUS“ pārstāvis: “Lielisks projekts, kas rosinājis jauniešus kļūt sabiedriski aktīvākiem gan ikdienā, gan profesionālajā dzīvē. Svarīgi pieminēt, ka uzsvars likts uz radošumu - dalībniekiem aktivitātes bija saistītas ar mūziku, teātri, bija arī jāstrādā ar dažādām tehnoloģijām. Šo varētu saukt par mūsdienīgu projektu, kurš dalībniekiem spilgti paliks atmiņā.”

 

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas mērķis ir veicināt Eiropas apziņas veidošanos jauniešu vidū un viņu līdzdalību Eiropas integrācijas projektos. Balvu piešķir jauniešu projektiem, kas veicina saprašanos un veido kopīgu eiropeisko identitāti, kā arī praktiski demonstrē uzskatāmus piemērus par eiropiešu kā vienas kopienas dzīvi.

 Konkursā var piedalīties ES jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem.

 Katru gadu nacionālās žūrijas 28 ES dalībvalstīs nosaka uzvarētāju valsts līmenī. Pēc tam tos vērtē Eiropas žūrija. Visiem 28 valstu uzvarētājiem ir iespēja ar savu projektu iepazīstināt plašu, starptautisku auditoriju apbalvošanas ceremonijā Āhenē, Vācijā. Šogad tā notiks 3.maijā un uz turieni dosies arī “E-POSS“ pārstāve. Savukārt trīs labākie Eiropas projekti iegūst naudas balvas (par labāko projektu - 5000 eiro; otro vietu - 3000 eiro; trešo - 2000 eiro) un apmeklē Eiropas Parlamentu Briselē vai Strasbūrā.

 Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu 2008.gadā iedibināja Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonds.

 

Papildu informācija:

  • Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva:

http://www.charlemagneyouthprize.eu/lv/new_form.html

  • Sākusies pieteikšanās Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvai 2016

http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2015/oktobris_2015/cyp2016.html 

  • Liepājas Bērnu un jaunatnes centra “Jauniešu māja”

“Jauniešu mājas” īstenotais jauniešu apmaiņas projekts “E-POSS”

 

Plašāka informācija:

Signe Znotiņa-Znota

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

signe.znotina-znota@europarl.europa.eu