ZIŅAS

Diskusija "Kafija ar politiķiem Liepājā"
Diskusija

Šī gada 30. oktobrī, plkst. 14.00 - 17.00, LIAA Liepājas biznesa inkubatorā notiks projekta “Kafija ar politiķiem Liepājā” otrā jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusija, uz kuru ir aicināts jebkurš Liepājas jaunietis 13 - 25 gadu vecumā. Diskusijā notiks atskats uz septembra diskusiju un tās laikā definētajiem izaicinājumiem, kā arī kopīgi tiks izstrādātas rezolūcijas šo izaicinājumu risināšanai un jaunatnes jomas pilnveidošanai Liepājas pilsētā.
Diskusijas sākumā būs redzams septembra diskusijas video atskats, kā arī neliela prezentācija par septembra diskusijas apkopojumu. Tam sekos diskusija, kurā izmantojot iepriekš definētos izaicinājumus kopīgi tiks izstrādātas konkrētas rekomendācijas, kuras atbildēs uz tādiem jautājumiem kā, “Kas var risināt šo izaicinājumu?”, “Kā var risināt šo izaicinājumu?”, “Kādā laika termiņā vajadzētu risināt šo izaicinājumu?”. Šīs rekomendācijas tiks apkopotas un pēc tam izmantotas kopēju Liepājas jaunatnes jomas prioritāšu izstrādāšanai.
Pieteikties pasākumam var- ej.uz/kafijaliepaja.
Pasākumu organizē Liepājas bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība “Jauniešu māja” projekta “Kafija ar politiķiem Liepājā” ietvaros. Projekts “Kafijas ar politiķiem Liepājā” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.