ZIŅAS

Discovering cultures through media
Discovering cultures through media

Jauniešu apmaiņas projekts “Discovering cultures through media” norisinājās divas nedēļas Trappeto ciematā, Sicīlijā. Projektā tika izvēlēti 26 dalībnieki, vecumā no 17 līdz 30 gadiem, no Itālijas,  Latvijas, Igaunijas, Francijas un Maķedonijas.

Projekta mērķis bija caur dažādu veidu aktivitātēm, grupu darbu, radošajām darbnīcām un diskusijām paplašināt dalībnieku redzesloku un attīstīt kritisko domāšanu. Apmaiņas programmā notika diskusijas un aktivitātes saistībā ar to, kā plašsaziņas līdzekļi ataino dažādas kultūras un veicina stereotipus, propagandu plašsaziņas līdzekļos, mediju pārliecināšanas un manipulēšanas metodēm, kā arī par to, kā apstrādāt un novērtēt informāciju.

Dalībnieki izmantoja radošumu un kreativitāti, lai sadarbotos grupās un katrs dalībnieks spētu iesaistīties un izmantot savas prasmes, lai izpildītu doto uzdevumu. Dalībnieki it īpaši izmantoja un attīstīja savas prasmes foto, video un sociālajos plašsaziņas līdzekļos, ar kuru palīdzību apmaiņas programas laikā tika izveidoti rezultāti video un foto attēlu formātā, ar kuriem tālāk tiks vaicināta kultūras izpratne un tolerance jauniešu vidū.

Projekta laikā dalībnieki ne tikai dziļāk izprata citas kultūras, bet arī paši sevi, un devās mājās ar jaunām atmiņām, pieredzi un zināšanām, kuras citādāk nebūtu ieguvuši.


Projekts rīkots "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros un finansējumu saņem no Eiropas Savienības.