ZIŅAS

Aptauja par brīvprātīgo darbu!
Aptauja par brīvprātīgo darbu!

Aicinām piedalīties aptaujā brīvprātīgā darba veicējus un atbalstītājus!

Biedrība brīvprātīgais.lv sadarbībā ar partneriem no citām Eiropas valstīm veic aptauju par brīvprātīgo darbu un tā organizēšanu, lai noskaidrotu jūsu viedokli un apzinātu tendences par brīvprātīgo koordinatora profesionālo portretu (veicamie uzdevumi, prasmes un personiskās īpašības), brīvprātīgo koordinatoru apmācībām, brīvprātīgo vadības kvalitātes standartiem un brīvprātīgo koordinatoru kompetenču atzīšanu.

Pētījums tiek veikts projekta “Modinātāj zvans: Brīvprātīgo koordinatora loma” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienība ar ERASMUS+ programmas atbalstu (projekta līguma nr. 2014-1-RO01-KA205-002734). Projektu īsteno organizācija Pro Vobis (Nacionālais brīvprātīgā darba resursu centrs Rumānijā) sadarbībā ar Pilsoniskās sabiedrības attīstības asociāciju SMART Horvātijā, Brīvprātīgo centru un organizāciju platformu Slovākijā, Nacionālo brīvprātīgo centru Ungārijā un biedrību brīvprātīgais.lv Latvijā (projekta kontaktpersona Latvijā ir biedrības valdes priekšsēdētāja Dace Mauliņa, e-pasts: brivpratigais@brivpratigais.lv).
 
Aptaujas anketu līdz š.g. 14.augustam aicināti aizpildīt brīvprātīgie, brīvprātīgo koordinatori, brīvprātīgos iesaistošo organizāciju vadītāji, uzņēmumu pārstāvji, kas atbalsta korporatīvo (uzņēmuma darbinieku veiktu) brīvprātīgo darbu.

https://www.surveymonkey.com/r/VM_LV 


Paldies par Jūsu laiku un ieguldījumu!