ZIŅAS

Aicinām jauniešus piedalīties “Ideju nakts” darbnīcā
Aicinām jauniešus piedalīties “Ideju nakts” darbnīcā

22. aprīlī plkst. 18:00 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā “Jauniešu māja”, Kungu ielā 24, norisināsies “Ideju nakts” darbnīca, kuras laikā jauniešiem būs iespēja izstrādāt ideju un uzvaras gadījumā iegūt līdz 250 EUR lielu finansējumu tās īstenošanai
Aprīlī “Jauniešu mājā” norisināsies “Ideju nakts” darbnīca, uz kuru aicināti pieteikties jaunieši komandās 1 - 3 dalībnieki, lai izstrādātu ideju kādas savā sabiedrībā esošas problēmas risināšanai vai iniciatīvas veicināšanai, un uzvaras gadījumā varētu šo ideju īstenot, saņemot tai līdz 250 Eur finansējumu. Idejas realizēšanai tiks dotas trīs nedēļas.

Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Dari, jo tu vari!” ietvaros jaunieši tiek aicināti aizdomāties par savas kopienas labklājību, sabiedrības solidaritāti,  fizisko un mentālo veselību, dzimumu līdztiesību un iekļautību, klimata pārmaiņām, pilsoniskumu, Eiropas pamatvērtībām, un demokrātiski iesaistīties vietēja mēroga problēmu risināšana. Ar šīs darbnīcas palīdzību jauniešiem tiek sniegta iespēja ne tikai apzināties savu līdzdalību kopienā, bet arī vērst uzmanību uz tajā esošajām nepilnībām.

Pasākumā aicināti piedalīties jaunieši komandās 1 - 3 dalībnieki vecumā 13 - 25 gadiem. Dalībnieku skaits darbnīcās ierobežots. Dalība pasākumā ir bez maksas ar iepriekšēju pieteikšanos.
Pieteikšanās anketa : https://ej.uz/ideju_nakts_JM

Aktuālajai informācijai par šiem un citiem pasākumiem un aktivitātēm var sekot “Jauniešu mājas” Facebook lapā un Instagram kontā.Pasākums tiek rīkots atbilstoši valstī aktuālajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Projekts “Dari, jo tu vari!” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.