ZIŅAS

Aicinām piedalīties apmācībās Jaunietis-Jaunietim II
Aicinām piedalīties apmācībās Jaunietis-Jaunietim II

Aicinām Kurzemes reģiona jauniešus piedalīties apmācībās!

Apmācības jauniešiem par vienaudžu izglītību

"Jaunietis – Jaunietim II!"

Apmācības notiks:

  1.  15. novembrī viesnīcā „Rezidence", Vandzene, Vandzenes pagasts, Talsu novads.

 

Pieteikšanās apmācībām šeit: http://ejuz.lv/vienaudzizglitiba, pieteikšanās termiņš 4. novembris, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 6. novembrim.

 

Apmācību mērķis: Attīstīt un pilnveidot kompetences, kā arī apzināt atbalsta sistēmu, kas nepieciešama kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai.

 

Apmācību uzdevumi:

-          dalīties pieredzē par vienaudžu izglītības konceptu Latvijā un iespējām līdzdarboties;

-          aktualizēt neformālās izglītības dažādus aspektus un tās izmantošanu vienaudžu izglītībā;

-          nodrošināt apmācību dalībniekiem vietu, laiku un iespēju vienam no otra mācīties ar praktisku uzdevumu palīdzību;

-          atbalstīt dalībniekus mācīšanās procesā, nodrošinot drošu un atbalstošu neformālās izglītības vidi;

-          veidot savstarpējo vienaudžu izglītotāju sadarbības tīklu nākotnes darbībai.

Dalībnieku profils: jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Apmācībā tiek aicināti piedalīties jaunieši ar pieredzi vienaudžu izglītībā. 

*VIENAUDŽU IZGLĪTĪBA ir process, kura laikā izglītoti un motivēti jaunieši veic dažādas izglītojošas aktivitātes savu vienaudžu vidū ar mērķi attīstīt zināšanas, attieksmes un iemaņas. Latvijā īpaši izplatīta ir vienaudžu izglītības programmu izstrāde veselības jomā, piemēram, par seksuāli reproduktīvo veselību, savstarpējām attiecībām u.tml.

Apmācības vadīs:Rudīte Muraševa un Žigimants Krēsliņš

 

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līva Štāle-Rācene, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore tālr.: 22046231,youth@redcross.lv

 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne" (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā), Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv