ZIŅAS

Aicina piedalīties “Jauno mediķu nometnē”
Aicina piedalīties “Jauno mediķu nometnē”

   No 11. līdz 15.jūnijam Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība “Jauniešu māja” sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāli Liepājas 10.-12.klašu skolēniem organizē slēgtu izglītojošu dienas nometni “Jauno mediķu nometne”, kuras ietvaros 25 jaunieši - nometnes dalībnieki iepazīs medicīnas darbinieku ikdienas dzīvi, profesijas specifiku, darbojoties praktiski RSU Liepājas filiālē, Liepājas reģionālajā slimnīcā un citās Liepājas veselības aprūpes iestādēs.

  Kā zināms, veselības aprūpes nozarē trūkst jaunu, kvalificētu speciālistu, tādēļ nometnes mērķis irradīt izpratni par mediķa darbu jau vidusskolā un palīdzēt izvēlēties nākamo profesiju.

  Bieži vien jaunieši neapzinās, ka no veselības līdz slimībai ir viens solis, tāpēc nometnes laikā jaunieši iepazīs pirmās palīdzības sniegšanas pamatus, rīcību dažādās situācijās, slimnieku aprūpi un citas praktiskas lietas.

  Lai kvalitatīvāk sasniegtu projekta mērķus un īstenotu jauniešiem saistošu nometni, Liepājas Jauniešu mājas darbinieki, izmantojot neformālās izglītības metodes, katras dienas noslēgumā veiks izvērtēšanu, kā arī parūpēsies par pusdienām un brīvā laika nodarbēm.

   Dalībai projektā tiks atlasīti 25 jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem, izvērtējot tiešsaistes pieteikumu, kas jāaizpilda un jāiesniedz līdz 27.maijam.

    Nometnes dalības maksa – 60,00 EUR.

   Projektu atbalsta Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde un Liepājas reģionālās slimnīcas Atbalsta fonds un tas notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

   Sīkāka informācija par nometni rakstot uz laila.bethere@rsu.lv vai zvanot pa tālr.26557112 (darba dienās plkst. 9.00-17.00).