Manuel Janvāris

Manuel Janvāris

This month was pretty stressful.

After the relax of the Christmas vacations and after a "challenging" New Year, the work started again and I wrote a Youth Exchange project.


BRIDGE IT! 2016 MEKLĒ DALĪBNIEKUS!

BRIDGE IT! 2016 MEKLĒ DALĪBNIEKUS!

"Bridge It!" ir programma jauniem cilvēkiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Krievijas. Tās uzdevums ir radīt iespējas jauniešu personīgajai izaugsmei, veicināt ideju apmaiņu un interesi par Baltijas reģionu. Programmas ietvaros 6 mēnešu laikā tās dalībniekiem tiek dota iespēja iepazīties tuvāk ar kādu sociāli nozīmīgu tēmu, apgūt projekta vadības pamatus, veidot idejas un pašiem īstenot sociālus projektus. Un ne mazāk svarīgi - satikt brīnišķīgus, līdzīgi domājošus cilvēkus no Latvijas un kaimiņvalstīm. 2016. gads ir programmas piektais darbības gads.


December of Manuel in Latvia!

December of Manuel in Latvia!

After the On Arrival Training everything went pretty good. I don't want to say that before it was bad, but I felt more a main actor than a background actor in this adventure.

 


Jaunieši aicināti iesaistīties video īsfilmu veidošanā

Jaunieši aicināti iesaistīties video īsfilmu veidošanā

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība „Jauniešu māja” no šī gada aprīļa līdz 1. septembrim realizēs projektu “Latvija, parādi mums savus stāstus!”, kas atbalstīts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Tā galvenais mērķis ir veicināt jauniešu piederības apziņu caur neformālām aktivitātēm. Vasaras brīvlaikā jauniešiem būs iespēja iesaistīties četru īsfilmu veidošanā par dažādām vietām Kurzemē - Irbeni, Cīravu, Usmu un Liepāju. Video darbnīcas ietvaros jaunieši iegūs zināšanas par īsfilmu veidošanu un iespēju darboties ar modernu video tehniku.


6 months of E.V.S

6 months of E.V.S

The last 2 weeks was meant the counting down starting.