ZIŅAS

2017. gada Marts
2017. gada Marts

Marta pasākumu plāns un mēneša fokuss!Marts 2017

Lielākie mēneša pasākumi

 • 01.03. pl. 11:00 ZZ Čempionāta preses konfernece Jauniešu mājā. Tiksānās skolu direktoriem un Skolēnu domes aktīvistiem. 
 • 01.03. pl. 17:00 Iespēja satikt apmaiņas studentes no Portugāles
 • 03.03. pl. 19-21 Improvizācijas teātra vakars – impro teātra “Brīvais Stils” priekšnesums, atvērtais pasākums visiem.
 • 3.03. – 4.03. Sadraudzības vizīte ar Rīgas Tirdzniecības profesoinālo vidusskolu, patversmes “Lauvas sirds” apmeklēšana.
 • 6.03. 12:00 - 19:00 Jauniešu mājā ciemos jaunieši no Teksas. Jaunieši visas dienas garumā palīdz gatavoties Jauniešu galvaspilsētas atklāšanas pasākumam un iepazīstina jauniešus ar dzīves realitāti Teksasā.
 • 8.-10.03. Nacionāla līmeņa konference “Strukturēts dialogs”. Tēmu “Gatavi dzīvei – gatavi sabiedrībai” jauniešu, jaunatnes darbinieku un politiķu tikšanās, darbnīcas par jauniešu iesaisti Latvijā.
 • 8.03. 19:00 - 22:00 jauniešu organizēta interaktīvā pilsētas vizītes spēle "Iepazīsti Liepāja"!
 • 9.03. plkst.19.00  “Liepāja – jauniešu galvaspilsēta”! Atklāšanas pasākums. Programmā: ugunsšovs, ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi, radošas darbnīcas, HipHop apvienība 3PK un Carnival Youth koncerts. Iespēja uzzināt par jauniešu iespējām Liepājā, Latvijā un Eiropā!
 • 10.03. 10:00 - 11:30 Strukturētā dialoga dalībnieku vizīte Jauniešu mājā - darba un metodikas prezentēšana
 • 10.03. 12:00 - 15:00 Strukturētā dialoga konferences noslēgums - Liepājas gada pasākumu prezentēšana Liepājas Valsts tehnikumā (Jauniešu māja slēgta)
 • 13.03. 11:00 - 14:00 Skolu metodiķu tikšanās. Jauniešu māja līdz 14:00 slēgta.
 • 14.03. 16:00 - 18:00 "Sarunas un čajs" - sarunas ar profesori Danielle Smith no ASV. Politika, globalizācijas iemesli un sekas bēgļu krīze, kas esam mēs un kā pasauli uztveram Latvijā. Kā to redzu es un kā mans vectētiņš? 
 • 14.03. 17:00 - 19:00 Liepājas Skolēnu domes sēde - gatavošanās starpskolu konkursam "Es mīlu Tevi, Liepāja".
 • 15.03. 16:00-18:00 Grāmatēži- grāmatu lasītāju klubiņš jauniešiem (Tiek organizēts Bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis”, Malkas 4)
 • 15.03. 18:00 - 19:00 15. vidusskolas rīkots sadraudzības pasākums Jauniešu mājā.
 • 15:03. 18:00 - 20:00 Liepājas Jauniešu galvaspilsētas atklāšanas pasākuma pateicības vakars darba grupai un pasākuma izvērtēšana. Tikšanās Mūzikas telpā (mēģinājumu laisk atcelts).
 • 16.-19.03. Eiropas Jaunatnes Parlamenta sesija – jauniešu tikšanās no visas Eiropas, rezolūciju izstrāde . (16.03. darba grupas sesija Jauniešu mājā, 17. – 18. sesija Liepājas valsts ģimnāzijā, 19.03. noslēguma sesija Lielajā Dzintarā.) Seko līdzi: www.facebook.com/liepaja2017 
 • 16.03. 17:00 Jauniešu dalība flešmoba akcijā palīdzot Liepājas Valsts Tehnikuma Mācību uzņēmumam White Angel video izveidei  Start Up konkursam.  Seko līdzi: www.facebook.com/events/1683232805302864/
 • 17.03. 10:00 - 11:30 Dalība jauniešu konfernecē uzņēmējdarbības attīstīšanai (Ražots Liepāja ietvaros, Liepājas Olimpiskais centrs). Dalībnieki:
  UPB holdinga padomes loceklis ULDIS PĪLĒNS;
  AS Swedbank galvenais ekonomists Latvijā Dr.oec. MĀRTIŅŠ KAZĀKS;
  LIAA Liepājas biznesa inkubatora vadītājs ATIS EGLIŅŠ – EGLĪTIS.

 • 17.03. 11:00 - 15:00 dalība “Ražots Liepājā” popularizējot Jauniešu galvaspilsētas pasākumus (Jauniešu māja atvērta no 16:00)
 • 17.03. 16:00 Somijas Vēstnieka vizīte Jauniešu mājā.
 • 17.03. 17:00 Ludzas jaunatnes darbinieku un jauniešu vizīte Jauniešu mājā, prezentācija par gada pasākumiem.
 • 19.03. 10:00 - 19:00 Eiropas Jaunatnes parlamenta sesijas noslēgums Lielajā Dzintarā
 • 20.03. - 27.03. Dalība starptautiskā projektā par Jauniešu organizāciju ilgtspēju Vācijā
 • 23.03. Liepājas skolēnu domes starpskolu konkurss “ Es mīlu Tevi, Liepāja”.
 • 24.03. 15:30 - 18:00 Tukuma reģiona jaunatnes darbinieku un sociālā centra darbinieku vizīte Jauniešu mājā. Darba metodikas prezentācija.
 • 27.03. 16:00 – 18:00 Komunikācijas apmācību seminārs Liepājas Skolēnu domes jauniešiem.
 • 29.03. 18:00 - 20:00 "Sarunas un čajs" - saruna pie tējas tases par cilvēktiesībām (Sarunas norisinās angliski)
 • 30.03. 18:30 - 20:30 Plānošanas sapulce ar Ghetto Games rīkotājiem par Ghetto vasaras akadēmiju jauniešiem un 12. augusta pasākumu Liepājā

 

 

Paralēli - iknedēļas nodarbības

 

Pirmdienas

13:00 - 15:00 JM darbinieku sapulce

16:00 - 17:30 Ģitāras nodarbība

18:00 - 20:00 Projektu rakstītāju pulciņš

18:00 - 20:00 Spāņu valodas nodarbības

18:00 - 20:00 TRANSS-CEN-DEN-TALE sitamo instrumentu grupas mēģinājums

 

Otrdiena

10:00 - 12:00 LBJC darbinieku sapulce

16:00 - 18:00 Bungu nodarbības

17:00 - 18:00 Liepājas skolēnu domes sēde

18:00 – 19:00 Jauniešu darba grupa Jauniešu galvaspilsētas pasākumu plānošanai

18:00 - 20:00 English Game night - spēļu vakars angļu valodas praktizēšanai ar ārzemju brīvprātīgajiem

18:00 - 20:00 Improvizācijas teātris (Latviski)

 

Trešdiena

16:00 - 18:00 Elektroniskās mūzikas veidošanas nodarbības

16:30 - 18:00 Jauniešu mājas padomes tikšanās

17:00 – 18:00 English Impro Theater

18:00 - 20:00 Grupas mēģinājums

18:00 - 20:00 Itāļu valodas nodarbības

 

Ceturtdiena

16:00 - 18:00 Projektu rakstītāju pulciņš

17:00 - 19:00 Jauno žurnālistu pulciņš

18:00 - 20:00 Improvizācijas teātris

18:00 - 20:00 TRANSS-CEN-DEN-TALE sitamo instrumentu grupas mēģinājums

18:00 - 20:00 Video skola

 

Piektdiena

16:00 - 18:00 Elektroniskās mūzikas veidošanas nodarbības

16:00 – 18:00 Dzejas nodarbības / radošā rakstniecība *notiek katru otro nedēļu

16:00 - 18:00 Video skola

18:00 - 20:00 Jēkaba Grupas mēģinājums

19:00 - 20:00 Izglītojošie filmu vakari ar diskusijām

 

Mēneša fokuss

 

 • Darbs ar jauniešu izveidoto darba komandu jauniešu galvaspilsētas pasākumiem. Iesaiste, koordinēšana, darbu uzticēšana.
 • Sadarbība un komunikācija ar Izglītības un  zinātnes ministriju – sadarbības līguma noslēgšana / budžeta pozīciju sadale / gada lielāko pasākumu organizēšana
 • Jauniešu galvaspilsētas atklāšanas pasākuma organizēšana 9. Martā
 • Strukturētā Dialoga V cikla noslēguma pasākuma līdzorganizēšana ar Latvijas Jaunatnes Padomi 8. – 10. Marts, Brīvprātīgo jauniešu darba grupas piesaiste un koordinēšana Strukturētā dialoga pasākumam
 • Atbalsts Eiropas jaunatnes parlamenta reģionālās sesijas plānošanai 16.-19. Marts
 • Latvijas pieredzes apmaiņas semināra plānošana Liepājā 2017. gadā.
 • Reprezentācijas materiālu izstrāde jauniešu galvaspilsētas 2017. tēlam.
 • Sadarbībā ar Martas resursu centru iesniegt projektu līdz 8. martam Eiropas Komisijai par vardarbības mazināšanu jauniešu vidū, jauniešu atblasta grupu izveidi Liepājā.
 • Eiropas Brīvprātīgā darba projekta īstenošana Liepājā - Itālijas un Kanāriju salas brīvprātīgie, emocionālais, mācīšanās atbalsts, finanšu dokumentu kārtošana
 • Jauniešu mājas mājaslapas  izvērtēšana, plāna izstrāde nepieciešamajiem labojumiem un komunikāciju plāna izveide.
 • Praksē no februāra  līdz jūlijam uzņemt Dāņu universitātes (NHTV University of Applied Science) studenti Paulina Petrova (Bulgārija)