mēs

ANCE MEDNE-STRAZDA

 

  

Jauniešu mājas vadītāja

ance.medne-strazda@liepaja.edu.lv

+371 634 81646, +371 25958674 

DAGNIJA SMILTNIECE

 

Projektu vadītāja

dagnija.smiltniece@liepaja.edu.lv

+371 22419058

 

 

 

 

 

IEVA CIPRIĶE

 

  

Izglītības metodiķe

ieva.ciprike@liepaja.edu.lv 

+371 29770844

Atvaļinājumā no 19.07. - 15.08.

BRUNO JONASS

  

 

Ģitāras nodarbību pasniedzējs

jauniesumaja@liepaja.edu.lv

+371 25659091