mēs

ANCE MEDNE-STRAZDA

 

  

Jauniešu mājas vadītāja

ance.medne-strazda@liepaja.edu.lv

+371 634 81646, +371 25958674

DAGNIJA SMILTNIECE UN
DIĀNA KAMAŅINA 

Projektu vadītājas

dagnija.smiltniece@liepaja.edu.lv

+371 22419058

diana.kamanina@liepaja.edu.lv

+371 26040547

 

 

 

 

 

IEVA CIPRIĶE

 

  

Izglītības metodiķe

ieva.ciprike@liepaja.edu.lv 

+371 29770844

 

RAIVO JONASS

  

 

Mūzikas telpas dežurants

jauniesumaja@liepaja.edu.lv

+371 26874288