PROJEKTI

"Walk'n'talk" - atbalstīts

Plānots, ka projekta "Walk’n’talk" ietvaros Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā no 2016. gada 1. augusta līdz 2017. gada 30. aprīlim Eiropas Brīvprātīgo darbu veiks divi jaunieši no Itālijas un Spānijas.

Projekta mērķis ir veicināt izpratni par Eiropeiskas sabiedrības veidošanos caur neformālās mācīšanās metodēm un staprkultūru dialogu. Galvenais brīvprātīgo uzdevums projekta laikā būs veicināt izpratni bērnu un jauniešu vidū par Eiropeisku sabiedrību, pastāvošo iekārtu, procesiem un iespējām, projektu un mobilitātes iespējām. Caur aktivitātēm Liepājas bērniem un jauniešiem ieviest un popularizēt neformālās izglītības metodes un to nozīmi personības pilveides procesā gan interešu izglītībā, gan ikdienas mācīšanās procesos. Brīvprātīgie sadarbībā ar uzņemošo un nosūtošām organizācijām līdzdarbosies pie jaunu mobilitātes projektu izstrādes programmas ERASMUS+ ietvaros. Tā būs lieliska iespēja piesaistīt vairāk vietējos jauniešus gan LBJC, gan motivēt viņus doties brīvprātīgajā darbā uz citām Eiropas valstīm. Brīvprātīgie pēc projekta spēs sekmīgi atgriezties un uzsākt patstāvīgu darbību vai veiksmīgi iesaistīties nosūtošās vai citas jaunatnes darbā iesaistītas organizācijas darbībā. Darbojoties LBJC, brīvprātīgie būs ieguvuši zināšanu kopumu kā darbā ar bērniem un jauniešiem izmantot neformālās izglītības metodas, to nozīmi un ietekmi attiecīgās aktivitātēs, kā arī spēs piemeklēt nepieciešamās metodes, lai veicinātu virzību pretī nospraustajiem mērķiem, sekmīgi plānot laiku un organizēt darbu, veidot sadarbību ar citiem jauniešiem un organizācijām. Uzzinās kā integrēt interešu izglītībā neformālās izglītības metodes, lai maksimāli efektīvi sasniegtu rezultātu, sekmētu personības izaugsmi, apgūt noteiktu zināšanu un prasmju kopumu.

Pieprasītais finansējums: 12 945 EUR

Iesniegts 2.02.2016.