PROJEKTI

Projekts "Iededz gaismu sabiedrībā" rit pilnā sparā
Projekts

Sabiedrība kā vienots veselums, vai tomēr sadrumstalota mazos gabaliņos?

Projekta “Iededz gaismu sabiedrībā” piektajā aktivitātē “Iekļaujoša sabiedrība” apskatījām to, ka dažādas cilvēku grupas, kuras ir sociāli neaizsargātas, tiek izstumtas vecuma, veselības stāvokļa, sodāmības, materiālā stāvokļa un citu iemeslu dēļ.

Gan projekta komandas, gan dalībnieku galvenās pārdomas un viedokļi atklāja to, ka sociālajās riska grupās varam nonākt arī mēs paši, jo dzīve ir neparedzama.

“Ir grūti runāt ar cilvēkiem invalīdiem, kuriem apgrūtināta pārvietošanās, tu nezini, ko viņam pateikt..”  Mēs katrs esam atšķirīgi, bet atšķirībām nevajadzētu kļūt par atstumšanas iemeslu. Par konkrētām grupām ir zināma nedrošība, bailes, jo tu nezini kā rīkoties, reaģēt uz šīm atšķīrībām, kā runāt ar šiem cilvēkiem. Pārrunājām arī to, kur meklēt palīdzību - krīzes centros, sociālājā dienestā,  zvanot pa krīzes atbalsta tālruņiem.

Projekta nākošajā tikšanās reizē paņēmām pauzi - tā bija veltīta brīvajai aktivitātei. Spēles un enerģiskās aktivitātes vadīja Liepājas Jauniešu mājas darbinieces Laura  un Ieva. Pēc kārtīgas izkustēšanās varējām baudīt sagadātās garšīgās picas. Diena bija izdevusies! :)

Sestajā projekta aktivitātē atbildējām uz jautājumu: “Vai Tu zināji, ka tiesības uz vārda brīvību ir jebkuram Latvijas iedzīvotājam?”

“Info un konstruktīvs dialogs” aktivitātes laikā sapratām, ka konstruktīvs ir tāds dialogs, kuram ir lietderīgs un labvēlīgs mērķis. Mēs visi vēlamies būt uzklausīti, taču mums ir  jārespektē arī citu viedoklis. Jāspēj sadarboties, atrast kopīgus risinājumus. Informācija jāmeklē uzticamos avotos un jāpārbauda vairākkārt.

Projekta “Iededz gaismu sabiedrībā”  dalībnieki kopā ar projekta komandu dalījās savos novērojumos, viedokļos.  Aktivitātes bija radošas un izvērtās arī jautras, kuras deva pozitīvu enerģiju un gandarījumu gan projekta dalībniekiem, gan projekta komandai! Kopā būšanas prieks un kvalitatīvi  pavadīts laiks projektā “Iededz gaismu sabiedrībā” vēl joprojām turpinās! Gaidām ciemos!

-          Māra Gedmina

Projektu “Iededz Gaismu Sabiedrībā” organizē Bērnu un Jauniešu Biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienību “Jauniešu māja”, AS "Sadales tīkls" un Liepājas pilsētas pašvaldību. Projekts “Iededz Gaismu Sabiedrībā” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss", kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

#IededzGaismuSabiedriba #LiepajasJauniešuMāja #JauniešiemVajagTelpu #ESSolidaritātesKorpuss #JSPA#EUSolidarityCorps #solidaritāte #manasolidaritāte