PROJEKTI

Projekts "Iededz gaismu sabiedrībā" atkal gaisā!
Projekts

Projekts "Iededz gaismu sabiedrībā" ir atkal gaisā!!!
Ceturtdien tikāmies ar Elizabeti un Kristapu, lai kopīgi atsāktu darbu pie māksalas darbu veidošanas pilsētvidē uz A/S Sadales tīkls elektro sadalnēm.
Šī projekta ietvaros izvietosim 22 mākslas darbus visā Liepājā. Pirmais tapa jau pagājušā gada novembrī, taču tad mūs pāsteidza lielie ierobežojumi un visa rosība tika pārtraukta līdz pat vakardienai. Taču beidzot tas ir noticis... un ar jaunu sparu ķērāmies klāt darbam radot vēl 4 mākslasdarbus pilsētvidē!!
Vakaru noslēdzām kopīgā piknikā ar brīnišķīgu skatu un prieku par atkalredzēšanos :)

Lai atgādinātu tiem kuri jau piemirsuši, pagājušajā gadā uzsākām realizēt projektu, kura mērķis ir vērst vietējās sabiedrības uzmanību uz 11 Eiropas jaunatnes mērķiem, kas ir:
*Iekļaujoša sabiedrība
*Lauku jauniešu attīstības veicināšana
*ES saikne ar jaunatni
*Ilgtspējīga zaļā Eiropa
*Vienlīdzība
*Vienkīdzīgas iespējas visiem
* Informācija un konstruktīvs dialogs
*Garīgā veselība un lsbklájíba
*Kvalitatīva nodarbinātība visiem
*Jaunatnes organizācijas un Eiropas programmas
*Telpa un līdzdalība visiem
.
Projektu “Iededz Gaismu Sabiedrībā” organizē Bērnu un Jauniešu Biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienību “Jauniešu māja”, AS "Sadales tīkls" un Liepājas pilsētas pašvaldību. Projekts “Iededz Gaismu Sabiedrībā” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Eiropas Solidaritātes korpusu”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.