PROJEKTI

“Liepājas izaicinājums”- Nav atbalstīts
“Liepājas izaicinājums”- Nav atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC “Jauniešu māja” 2014. gada jūlijā iesniedza projekta pieteikumu jauniešu aktīva dzīves veida atbalstam “Diena kā piedzīvojums” 

 Pieprasītā summa 2420 €

Plānotais projekta realizācijas periods 2014. gada 15.-28. septembris.

 Mērķis:

Projekta “Liepājas izaicinājums” mērķis īstenot lokāla līmeņa sacensības “Izaicinājuma diena”, kas veicinātu jauniešu dzīves kvalitāti un sniegtu ietekmi ielu vingrošanas kustības attīstībā, realizējot kompleksu aktivitāšu kopumu, informēt sabiedrību un vietējo pašvaldību par ielu vingrotāju kustības nepieciešamības atbalstīšanu un tās veicināšanu Liepājā.