PROJEKTI

Latvija, parādi mums savus stāstus - atbalstīts
Latvija, parādi mums savus stāstus - atbalstīts

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt jauniešu piederības apziņu (savai kopienai, pilsētai, novadam) caur neformālās izglītības aktivitātēm, dokumentējot četrus stāstus par novadu video fortmātā. Tiks organizētas vairāki aktivitāšu bloki, kas ietvers grupas tikšanās, divu dienu filmēšanas procesu, montāžu un aktivitāšu bloka izvērtēšanu. Rezultātā tiks veicināta jauniešu aktīva līdzdalība Kurzemes novada izzināšanā un popularizēšanā – izveidojot 4 īsfilmas jauniešu interpretācijā, balstoties uz attiecīgo vietu nostāstiem un intervijām ar dažādu paaudžu vietējiem iedzīvotājiem. Galvenā projekta mērķauditorija ir projekta aktivitāšu dalībnieki (20-40). Jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Minimālais dalībnieku skaits 20, maksimālais dalībnieku skaits 40. 

Īstenošanas termiņš: 20.04.2016. – 1.09.2016.

Piesaistītais finansējums 3500 EUR

 Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros