PROJEKTI

Jauniešu tramvajs - atbalstīts
Jauniešu tramvajs - atbalstīts

Projekta vispārējais mērķis caur neformālās izglītības metodēm attīstīt jauniešu radošās, sociālās un komunikācijas prasmes, lai uzlabotu jauniešu attieksmi pašiem pret sevi un sabiedrības vispārpieņemto uzskatu par jauniešiem kopumā. Ar projektu tiks atrisināti šādi problēmjautājumi: jauniešu destruktīvu rīcību seku mazināšanu caur neformālās izglītības metodēm un sociālam riskam pakļauto jauniešu iesaiste; jauniešu attieksmju maiņa pašiem pret sevi un sabiedrības vispārpieņemto uzskatu maiņa par jauniešiem kopumā. Kopā ar graffiti māklsinieku jaunieši izzinās graffiti pamatus, tehnikas, kompozīciju, meklēs savu stilu un metodes, uzzinās par mākslinieka dzīvesveidu, iegūto izglītību u.c. jautājumus, kā arī realizēs uz tramvaja virsmas jauniešu veidoto graffiti tramvaja dizainu. Projektā piedalīsies seši individuāli atlasīti jaunieši, kuri pakļauti sociālam riskam un deviņi  jaunieši vecumā no 13 līdz 20 gadiem tiks iesaistīti pēc brīvprātības principa, piesakoties publiski izsludinātām projekta aktivitātēm.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros