PROJEKTI

„Jauniešu māja” izsludina jauniešu projektu konkursu
„Jauniešu māja” izsludina jauniešu projektu konkursu

„Jauniešu māja” ir uzsākusi jauniešu projektu konkursu, kura ietvaros jauniešiem ir iespēja pieteikt projektus, kuri veicinātu jauniešu aktīvu dzīvesveidu, nodarbinātību un uzņēmējdarbību. Labākie projektu autori  saņems  finansiālo atbalstu līdz  100 EUR projekta realizācijai. 

Projektu konkursa  mērķis ir izvērtēt Liepājas jauniešiem piemērotākus un atbilstošākus projektus, kuri veicinātu jauniešu aktivitāti izglītojošu un izklaidējošu pasākumu organizēšanā, jaunrades procesus, uzlabotu un attīstītu jauniešu sadarbību, izglītotību un nodarbinātību, uzņēmējdarbību. Konkursā var piedalīties jebkurš Liepājas jaunietis vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Projekta realizācijai jānotiek „Jauniešu mājā”.

Nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas www.jauniesumaja.lv sadaļā „Projekti”. Pieteikumus jāiesniedz elektroniski jauniesumaja@liepajasbjc.lv  ar norādi „Jauniešu projekti”. Katra mēneša pēdējā otrdienā iesniegtos projektus vērtēs iepriekš izveidota vērtēšanas komisija. Par rezultātiem pretendenti tiks informēti elektroniski, kā arī atbalstīto projektu saraksts būs pieejams www.jauniesumaja.lv.

Jauniešu projektu fondu atbalsta SEB banka un A/S Liepājas patērētāju biedrība. „Šobrīd uzsākam jauniešu projektu konkursu ar 640 EUR lielu summu. Mūsu mērķis ir atbalstīt maksimāli daudz jauniešu idejas, lai sniegtu jauniešiem iespēju pilnveidoties un iegūt jaunu pieredzi.  Projektu konkursa veiksme un ilgtspēja atkarīga no uzņēmēju labvēlības. Ceram uz atsaucību un aicinām atsaukties uzņēmējus un privātpersonas finansiāli atbalstīt jauniešu projektu konkursu, kas ir lieliska iespēja jauniešiems gūt praktiskas zināšanas un pieredzi projektu rakstīšanā un realizēšanā,” informē „Jauniešu mājas” pārstāvji.

Ziedot iespējams:

Liepājas Bērnu un jauniešu biedrība”Skrejceļš”

Krūmu ielā 29, Liepājā, LV-3405

Reģ . Nr. 40008191511

SEB Banka

Konts LV50UNLA0050018943469

 

Projektu konkursa nolikums pieejams šeit

Proejktu konkursa pieteikuma un atskaitšu veidlapas pieejamas šeit