PROJEKTI

Jauniešu apmaiņas projekts E-POSS - Nav atbalstīts
Jauniešu apmaiņas projekts E-POSS - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2014. gada 17. martā iesniegusi jauniešu apmaiņas projektu "EPOSS" Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmā „Erasmus+”. 

Projekta galvenais mērķis ir sniegt jauniešiem zināšanas, prasmes un iemaņas, kas ļaus efektīvi iesaistīties darba tirgū, izvēlēties tālāk izglītības un sevis pilnveidošanas iespējas, kā arī veicināt jauniešu izpratni par Eiropas kultūru daudzveidību un attīstīt spēju saskatīt vienojošus elementus kultūru daudzveidībā, mazinot etnisko naidu un neiecietību.
Projekta realizācija: 14.09.2014.-20.09.2014.
Pieprasītais finansējums: 14 320.00 EUR