PROJEKTI

“Ieklausies!” - Nav atbalstīts
“Ieklausies!” - Nav atbalstīts

Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC “Jauniešu māja” 2014. gada 17. jūlijā iesniedza projekta pieteikumu jauniešu vietējā līmeņa aktivitāšu un patriotisma veicināšanai biedrībai „Kurzemes NVO atbalsta centrs”. 

 Pieprasītā summa 600 €

Plānotais projekta realizācijas periods 01.08.2014. – 24.11.2014.

 Mērķis:

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas patriotisma un piederības sajūtu mijiedarbojoties dažādām sociālām grupām un paaudzēm, veidojot kopēju stāstu grāmatu un video sveicienu valsts svētkos.