"MUURIS" - Atbalstīta 1. kārta

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2013. gada 2. decembrī iesniegusi projektu "MUURIS (Mūris Uzņēmējdarbības un Uzņēmības veicināšanai Riska grupu Integrācijai Sabiedrībā)" Sabiedrības integrācijas fondā.


"Youth today, leaders tomorrow" - Atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība „Jauniešu māja”  2013. gada 1. oktobrī iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammā 2.„Eiropas Brīvprātīgā darbs (EBD)”.  


"Jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā Liepājā" - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2013. gada 1. oktobrī iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmā „Jaunatne darbībā” apapkšprogrammā 5. "Atbalsts Eiropasnsadarbībai jaunatnes jomā".

Projektā plānotā mērķa grupa būs jaunieši vecumā no 15-25, kopumā 20 jaunieši.

Projektā plānots vienas dienas forums, kurā tiks aicināti piedalīties jaunieši no Jauniešu mājas un lielākajām jauniešu organizācijām no visas Latvijas. Šim pasākumam kopējais dalībnieku skaits būs 100 jaunieši un 10 politiķi.

 


"Jaunatnes darbinieku kompetenču pilnveide dialoga veicināšanai ar jaunajām māmiņām"- Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" 2013. gada 1. oktobrī iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas 1.4 „ Jaunatnes darbinieku kompetenču pilnveide dialoga veicināšanai ar jaunajām māmiņām”, sadarbībā ar Spānijas starptautisko jauniešu organizāciju ADEFIS.

 


"Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā" rezultāti

IZM atklātā projektu konkursa „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” ietvaros1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17