„Jauniešu māja” izsludina “Jauniešu projektu konkursu 2015”

„Jauniešu māja” izsludina “Jauniešu projektu konkursu 2015”

 “Jauniešu māja” sadarbībā ar biedrību „Skrejceļš”, pateicoties sponsoru atbalstam, turpina 2014. gadā uzsākto projektu konkursu, kura ietvaros jauniešiem ir iespēja iesniegt projektus, kuri veicinātu Liepājas jauniešu aktivitāti izglītojošu un izklaidējošu pasākumu organizēšanā, jaunrades procesus, uzlabotu un attīstītu jauniešu sadarbību, izglītotību un nodarbinātību, uzņēmējdarbību. Atbilstošāko projektu autori saņems finansiālo atbalstu līdz 100 eiro projekta realizācijai, ko otro gadu pēc kārtas nodrošina SEB banka. Konkursa ietvaros ir paredzēts īstenot vismaz 4 jauniešu projektus.


"Sajūtu vārdi" - nav atbalstīts

Jauniešu māja sadarbībā ar jauniešu apvienību "Radošā Liepāja" iesniegusi projektu "Sajūtu vārdi" Valsts Kultūrkapitāla fontā. Projekta “Sajūtu vārdi” aktivitātes veicinās kultūras un mākslas jaunrades procesu jauniešu mērķauditorijā, vecuma grupā no 13 līdz 29 gadiem. Rezultātā izdotā jauniešu stāstu grāmata būs paliekoša vērtība, kas sekmēs jaundradīto kultūras vērtību izplatīšanu vienaudžu vidū, nodrošinās to pieejamību plašākai sabiedrībai, izplatot to Liepājas vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes mācību iestādēs, inerešu izglītības iestādē, pilsētas bibliotēkās, universitētē u.c. 


"Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana" - atbalstīts

Jauniešu māja sadarbībā ar Bērnu un jauniešu biedrību "Skrejceļš" realizē projektu "Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana".

Projekta tiešais mērķis ir stiprināt sadarbību starp Liepājā reģistrētām jauniešu NVO u.c. sektoriem, kopīgu mērķu un jaunatnes politikas prioritāšu sasniegšanā Liepājā, popularizēt NVO darbību un veicināt jaunu biedru iesaisti. 


"Youth today, leaders tomorrow 2" - atbalstīts

Eiropas Brīvprātīgā darba projektu "Youth today, leaders tomorrow 2" plānots realizēt Liepājā no 03.08.2015. līdz 3.11.2016., uzņemot divus brīvprātīgos jauniešus no Rumānijas un Itālijas, kuri savu brīvprātīgo darbu veiks Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā laika posmā no 2015. gada 1. novembra līdz 2016. gada 1. augustam.


"Liepājas izaicinājums" - Atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" iesniegusi projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gada atklātam projektu konkursam "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu." 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17