JG 2017

Martā atklāta Jauniešu galvaspilsētas sezona - kā viss noticies
Martā atklāta Jauniešu galvaspilsētas sezona - kā viss noticies

Pagājušā gada nogalē -  9. decembrī Liepājas pilsēta kļuva par vēl vienu titulu bagātāka, izcīnot  titulu  “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017”. 8. martā ar lieliem pasākumiem aizsākās šī gada Jauniešu galvaspilsētas pasākumu kopums.

No 8. līdz 10. martam Liepājā norisinājās konference "Gatavi dzīvei. Gatavi sabiedrībai!" ar gandrīz 200 dalībniekiem no visas Latvijas. Paralēli tam 9. martā tika grandiozi nosvinēts pašu jauniešu rīkotais “Liepāja - Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017” atklāšanas pasākums.

No 16. līdz 10. martam Liepāja uzņēma Eiropas Jaunatnes parlamenta sesiju, kurā apvienojas 130 jauniešu no visas Latvijas un arī citām pasaules valstīm, lai trīs dienu piedzīvojumā veidotu draudzību, attīstītu savas debatēšanas spējas, veidotu un aizstāvētu rezolūcijas labākai Eiropai.

Liepājas jaunieši aktīvi ņēma dalību visos pasākumos gan kā dalībnieki,  gan kā organizatori un brīvprātīgie palīgi. Atklāšanas pasākums bija ievērojams ar to, ka tā rīkotāji, galvenokārt, bija paši Liepājas jaunieši. Blue Shock Race arēnā, kur pasākums notika, bija sastopamas arī dažādas Liepājas jaunatnes organizācijas, biedrības, tai skaitā “Go Beyond Liepāja”, “Radi Vidi Pats”, Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, ielu vingrotāji “Workout Generation”, kā arī apskatāmi jauno mākslinieku darbi no Liepājas, Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas un Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas programmas.

 

Savukārt mākslinieks Madars Markus-Narvils prezentēja savu paplašinātās realitātes mākslas darbu un iespēju jauniešiem iesaistīties interaktīvā mākslas projektā tuvākajā nākotnē. Pasākumā bija arī Jauniešu mājas stūrītis, kur varēja uzzināt par iespējām iesaistīties gan vietējās jauniešu aktivitātēs, gan starptautiskos Erasmus+ programmas projektos. Pasākuma apmeklētājus ar ugunsšovu sagaidīja Liepājas cirks “Beztemata”. Pēc tam visus ar Jauniešu galvaspilsētas himnu sveica HipHop apvienība “3PK”. Vaikara gaitā uzstājās Liepājas Bērnu un jaunatnes centra ielu dejotāju grupa “Red Lion”. Uz skatuves kāpa arī ritma grupa “Transcendentālē” un jau Eiropā panākumus guvušie “Carnival Youth”.

 

Jauniešu iniciatīva, brīvprātīgais darbs un vēlme radīt pārmaiņas

 

Jauniešu galavspilsētas tituls Liepājai tika iegūts dažādu iemeslu dēļ, bet īpaši – dēļ vietējo jauniešu iniciatīvas, aktīva brīvprātīgā darba un vēlmes pašiem radīt izmaiņas savā vidē.

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība “Jauniešu māja” pārstāvji uzskata, ka jauniešu centru svarīgākais uzdevums nav veidot tikai izklaides pasākumus. Īstais uzdevums ir ar projektu starpniecību, sarunām, darbu ar grupām sniegt jauniešiem iespēju pašiem kļūt par radītājiem (veidojott dažāda veida pasākumus, iniciatīvas) attīstīt savu uzņēmīgumu, radošumu, spēju pieņemt lēmumus un sadarboties komandā. Pasākums bija gan kā svinības un pateicība par sasniegto, gan kā jauns izaicinājums apvienot jauniešu idejas šāda pasākuma radīšanai.

 

Galvenais ieguvums – sadarbība un pieredze pasākumu rīkošanā, jauni kontakti un iespējas

Jauniešu galvaspilsētas atklāšanas pasākumā Jauniešu mājas brīvprātīgā Kristīne Jonova aprunājās par ieguvumiem saistībā ar Jauniešu galvaspilsētas titula iegūšanu ar Renāti Kautiņu, Kristiānu Brakši un Mareku Jurkovski - jauniešiem, kuri savu laiku velta, lai aktīvi darbotos Jauniešu galvaspilsētas darba grupā.

Renāte Kautiņa (17):

Daudzi jaunieši, runāšu tikai par sev zināmiem, iespējams pat nezina, ka pastāv Jauniešu māja, jo ir noslēgti, neiet ārpus mājas ir intraverti, bet aktīvi dzīvo virtuālo dzīvi- dzīvo nereālajā realitātē.

Tāpēc pēc Jauniešu galvaspilsētas atklāšanas pasākuma ceru, daudzi  ieraudzīs vismaz logo uz tramvaja, ko veidojām pagājušā gada Jauniešu festivālā. Uzzinās,ka te ir tāda vieta, kur vari būt pats un nav jāieraujas mājās pie datora savā realitātē, kur nekas nav īsts. Te var nākt socializēties ar cilvēkiem.

Man  prieks par Liepāju kā Jauniešu galvaspilsētu, jo visas pūles, ko ieguldījām pagājušā gada laikā, organizējot dažādus pasākumus, ir algojušās ar panākumiem un esam ieguvuši atzinību.  Gatavojoties pasākuma atklāšanai, biju gan ideju ģenerētāja, gan uzdevumu realizētāja- aktīvi piedalījos visos organizēšanas posmos. Vēlos, lai citi jaunieši ierauga, ka kopā jaunieši var paveikt nozīmīgas lietas pat valsts mērogā un var sadarboties, lai gūtu rezultātu. Un nav jābaidās, pat tad, ja kaut ko nezini un nemāki, vajag būt atvērtam  jaunām iespējām. Piedaloties pasākumu organizēšanā lielākais ieguvums ir  gandarījums, bet papildus esmu ieguvusi pieredzi organizēt pasākumus, praksi uzstāties publikas priekšā, veidot pieteikumus, rakstīt vētules sponsoriem, lauzusi savus stereotipus un pārkāpusi pāri savām bailēm. Zinu,ka šādus pasākumus mums vajag rīkot vairāk. Un  vienotībā mēs varam paveikt vairāk.

Kristiāna Brakše (15):

Pirms  sāku nākt uz Jauniešu māju nezināju,ka ir tik daudz pasākumu jauniešiem. Un titula- Jauniešu galvaspilsēta- iegūšana nebija pārsteigums, jo tā ieguvei bija ieguldīts daudz darba. Ir forši,ka varu organizēt Jauniešu galvaspilsētas atklāšanas pasākumu, kā arī citus pasākumus, būt atbildīga par uzticētiem pienākumiem, gūt pozitīvas emocijas atzinību no vecākiem. Šī man ir lieliska iespēja un ieguvums kāpt ārpus savas komforta zonas, kaut vai ejot sarunāt sponsorus, zvanot uzņēmējiem, nesot plakātus uz svešu skolu. Svarīgi, ka trenējos pati sevi nenobiedēt ar savām domām, jo citreiz izdomāju viss kaut ko, kas mani attur rīkoties.

Uzskatu,ka Liepājas jaunieši neatkarīgi no tā vai ir klusi, skaļi, sekmīgi vai nē- ir ar idejām, ar savu viedokli, aktīvi, bet diemžēl daudzi ir aktīvi vienatnē nevis kopā ar citiem. Tāpēc Jauniešu māja ir vieta, kur nāku darīt, gūt mieru, tikties ar draugiem, jautri un lietderīgi pavadīt laiku. Liepāja un Jauniešu māja ir vieta, kur jaunieši piepilda savas idejas un sapņus.

 

Mareks Jurkovskis (18):

Tituls Jauniešu galvaspilsēta ir ļoti liels sasniegums, jo līdz ar to Liepāja kļūst populārāka. Te notiks dažādi pasākumi Latvijas mērogā, kad varēs izpausties dažādās jomās-mūzikā, teātrī un citur. Priecājos, ka Liepājā var attīstīt dažādas savas prasmes. Atklāšanas pasākumā varēs iepazīt Liepāju ar tās iespējām jauniešiem. Varēs iepazīties ar cilvēkiem un kopā darīt. Uzskatu, ka pats par sevi pasākums nemainīs apmeklētāja ikdienu, bet tikšanās ar cilvēkiem, iepazīšanās ar citiem gan var izmainīt kāda dzīvi. Es kādreiz sēdēju mājās pie datorspēlītēm, bet tagad man daudz interesantāk ir nākt uz Jauniešu māju un piedalīties, attīstīt pašam sevi. Jauniešu galvaspilsētas atklāšanas pasākumā man būs daudz veicamo uzdevumu un tas būs man vērtīgi.

Kā arī viesi izteica savu viedokli par pasākumu.

Einārs Ervīns Deribo 

“Latvijas Jauniešu galvaspilsētas atklāšanas pasākums Liepājā bija izdevies par visiem simts procentiem un domājams nelika vilties pat tiem viesiem, kas uz vēju pilsētu bija mērojuši ļoti tālu ceļu cauri visai Latvijai.

Man bija patiess prieks vienkopus redzēt tik daudz aktīvus, drosmīgus un radošus jauniešus, kas piedalījās atklāšanas pasākuma organizēšanā un arī vadīšanā. Tas apliecina kāds jauniešos ir spēks un varēšana. Jaunieši nav tikai mūsu nākotne, kā daudzi to mēdz apgalvot, jaunieši ir tagadne un īstens sabiedrības resurss jau šobrīd.

Novēlu Liepājai un tās jauniešiem turpināt iesāktos darbus, nepadoties grūtībām un izaicinājumiem. Liepājai šogad ir lieliska iespēja parādīt visai Latvijai to, ka šī tradīcijām bagātā pilsēta ir spēcīga ne tikai jaunatnes politikas, bet arī citās jomās. Lai izdodas realizēt visdrosmīgākās idejas un sapņus!”

Mārtiņš Šteins

"Spožs bija 9.marta atklāšanas pasākums, kurā Liepāja sevi godam pieteica kā 2017.gada Latvijas Jauniešu galvaspilsētu. Liepājas uzdevums šogad ir kļūt par paraugu visām Latvijas pašvaldībām darba ar jaunatni veikšanā, atbalstīšanā un popularizēšanā un, manuprāt, Liepājai ir visi instrumenti, lai šo uzdevumu izpildītu. Daudzu jauniešu notikumu ceļi šogad ved uz Jauniešu galvaspilsētu, kas nozīmē, ka būs iespēja Liepājā pabūt vairākas reizes un klātienē skatīt kā izdodas šo īpašo titulu realizēt dzīvē. Latvijas Jaunatnes padomei viens notikums - Strukturētā dialoga V cikla noslēguma konference - jau aiz muguras, bet vēl vairāki notikumu priekšā -  25.jūlijā notiks atklāšanas konference Strukturētā dialoga VI ciklam, 12.augustā svinēsim Starptautisko Jaunatnes dienu, kā arī 5.decembrī atzīmēsim Starptautisko brīvprātīgo dienu. Novēlu darbīgu un krāšņu šo gadu visās jomās Liepājas un Latvijas jauniešiem!"

Informācijai: visām notiekošajām un plānotajām aktivitātēm var sekot līdzi: http://www.jauniesumaja.lv/JG2017/.

 Pasākuma vadīdāja