JG 2017

Liepājā aizritējis Latvijas Jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņas seminārs
Liepājā aizritējis Latvijas Jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņas seminārs

Šī gada 6. un 7.jūnijā Liepājas pašvaldība uzņēma jaunatnes darbiniekus no Latvijas pašvaldību iestādēm un nevalstiskām organizācijām pieredzes apmaiņas seminārā.

“Liepāja – Jauniešu galvaspilsēta 2017” pasākumu cikla ietvaros Liepājas Jauniešu māja organizēja pieredzes apmaiņas semināru, lai iepazīstinātu semināra dalībniekus ar Liepājas jaunatnes darba labajām praksēm, pateicoties kam ir iegūts Jauniešu galvaspilsētas tituls. Kā arī lai diskutētu par to, kā ir iespējams nodrošināt ilgtspējību jaunatnes darbā.

Semināra rīkotāji norādīja, ka tēma tika izvēlēta balstoties uz aktuālajiem jaunatnes darba jautājumiem – valsts līmenī jaunatnes darbā iesaistīto personu augsto darbinieku rotācijas skaitu, bieži minētās problēmas par izdegšanu un atbalsta sistēmas pieejamību pašvaldībās. “Ir ļoti nepieciešams  runāt par to, vai ir iespējams ilgtspējīgs jaunatnes darbinieks. Izvērtēt dažādos izdegšanas iemeslus, dalīties pieredzē, dot praktiskas metodes, kā reflektēt un izvērtēt savu darbu, motivāciju un iespējamos soļus darba uzlabošanai. Tāpat ir svarīgi lūkoties uz to, kāda ir ilgtspējīga organizācija. Izvērtējot jaunus finanšu un resursu piesaistes veidus, lai būtu iespēja kvalitatīvāk strādāt ar jauniešiem un fiksēt šī darba rezultātus. Tāpat ir svarīgi izprast, kādas ir šī brīža aktualitātes jaunatnes darbā un dalīties ar jaunākajām metodēm darbā ar jauniešiem,” min Liepājas Jauniešu mājas vadītāja Anna Īviņa.

Seminārā piedalījās pārstāvji no Dundagas, Rojas, Stopiņiem, Saulkrastiem, Ulbrokas, Pāvilostas, Tukuma, Saldus, Rīgas, Jūrmalas, Jēkabpils, Pļaviņas, Kuldīgas un Jelgavas pašvaldībām. Tādēļ otrā diena tika veltīta Liepājas labo prakšu piemēru apskatei. Dalībnieki iepazina gan jaunatnes centrus, gan dažādas nevalstiskās organizācijas, kurās tika apskatīts un vērtēts gan organizāciju ikdienas darbs, gan apspriestas  atšķirīgas tēmas (jauniešu no sociālajām riska grupām iekļaušana, vides ilgtspējība projektos, starptautiskā dimensija darbā ar jauniešiem u.tml.). Tāpat dalībnieki iepazinās ar iespēju apgūt Jaunatnes lietu speciālista maģistra studijas programmu Liepājas Universitātē.

Seminārs tika rīkots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam finansējuma ietvaros sadarbībā ar Liepāju  - Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2017.

Nākamie pasākumi “Liepāja – Jauniešu galvaspilsēta 2017” ietvaros būs strukturētā dialoga VI cikla atklāšana jūlija beigās un Starptautiskā jaunatnes diena 12. augustā, kurā satiksies Ghetto futbola čempionāts un Jauniešu festivāls.

Jauniešu galvaspilsētas konkursu organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Jaunatnes Starptautisko Programmu Aģentūru, Latvijas Jaunatnes padomi, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.