JG 2017

Atskats uz SD konferenci "Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai!"
Atskats uz SD konferenci

No 8. līdz 10. martam Liepājā norisinājās Strukturētā Dialoga V cikla noslēguma konference, kura vienojot vairāk kā 200 dalībniekus no visas Latvijas, veicināja pēdējās sarunas un diskusijas par V cikla tēmu – “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai!”.

Liepājas jaunieši projektā iesaistījās gan organizatoriskajos atbalsta darbos, gan piedaloties kā brīvprātīgie konferences norises laikā, gan kā dalībnieki.

Noslēguma konferences mērķis bija atskatīties uz V cikla 35 aktivitātēm, to rezultātiem un pēdējo reizi veicināt sarunu par šī cikla laikā izstrādātajām rekomendācijām un, jo īpaši svarīgi, to ieviešanu mehānismiem, gan Latvijas, gan Eiropas mērogā. Strukturētā Dialoga V ciklā kopumā norisinājušās 35 aktivitātes, iesaistot pusotru tūkstoti dalībniekus no visas Latvijas, gan jauniešus, gan lēmumu pieņēmējus, gan ekspertus jaunatnes jomā.

Atšķirībā no citām V cikla aktivitātēm, noslēguma konferences pirmajā dienā tika nodalītas 2 darba grupas - jaunieši un jaunatnes jomas eksperti/lēmumu pieņēmēji. Jauniešiem bija iespēja iejusties lēmumu pieņēmēju lomā - diskusija par rekomendāciju ieviešanu un realizēšanu tika veidota ar simulācijas palīdzību. Jaunatnes jomas speciālisti un lēmumu pieņēmēji savā starpā kritiski izvērtēja savas un citu jomas pārstāvju iespējas piedalīties potenciālo rekomendāciju ieviešanā un realizēšanā.

Konferences otrās norises dienas vakarā, ar uguns šovu, jauniešu veidotām aktivitātēm, muzikāliem priekšnesumiem un citiem pārsteigumiem, tika atklāta "Latvijas jauniešu galvaspilsētas 2017 - Liepāja" aktivitāšu sezona.

 

Paldies par sadarbību visām 29 pašvaldībām un pagastu pārvaldēm par iesaisti SD V cikla norisēs.

Paldies Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par sadarbību SD V cikla norišu veidošanā.

 

Liepāja, kā jau iepriekš ziņots, Latvijas jauniešu galvapsilsētas 2017 titula ietvaros organizēs un uzņems dažādus Nacionāla līmeņa jaunatnes pasākumus. 25. jūlijā Liepājā tiks rīkota arī Strukturētā Dialoga VI cikla atklāšanas konference. Vairāk informācijas par pasākumiem pieejams www.jauniesumaja.lv/JG2017/

 

 Saturs bloķēts, jo nav apstiprinātas nepieciešamās sīkdatnes. Sīkāk saturu skatīt šeit (saite uz ārēju resursu). Sīkdatņu iestatījumi.

 

 

Projektu īsteno biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās, izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.