ZIŅAS

Zināmi projektu konkursa jauniešiem „Zinis” rezultāti
Zināmi projektu konkursa jauniešiem „Zinis” rezultāti

7. decembrī projektu konkursa vērtēšanas komisija noklausījās visu iesniegto projektu autoru prezentācijas un pieņēma lēmumu par atbalstu jauniešu idejām. No iesniegtajiem 7 projektiem, tika atbalstīta 4 projektu realizācija.


Ar SIA Liepājas RAS atbalstu Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 9. klases meitenes izgatavos 5 spēles „Papīra ražotāji” eksemplārus. Spēle papildinās uzņēmuma Liepājas RAS vides izglītības klases bāzi, kā arī nonāks Liepājas skolās, lai skolēniem būtu iespējams mācīties par papīra ražošanu videi draudzīgā veidā.


Vairākām Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas skolēnu mācību firmām būs iespēja nodrošināt savu produktu izstrādi. Ar SIA Eko Kurzeme atbalstu tiks izgatavots ekstrūders, lai no plastmasas pudeļu korķīšiem ražotu oriģinālas plastmasas lietas, bet mācību uzņēmums For/rest Blue izgatavos portatīvus skaļruņus.


Ar Liepājas pilsētas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas atbalstu 8. klases zēni no mājturības kabinetā iegūstamajiem kokmateriālu atgriezumiem izgatavos saimniecībā izmantojamas lietas.


Visi skolēnu projekti tiks realizēti līdz 2017. gada martam, kad notiks projektu prezentācijas pasākumi, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar rezultātiem. SIA Eko Kurzeme izpilddidrektors Andris Karlsons atzīst: „Svarīgākais, protams, ir jauniešu iegūtā pieredze prezentējot un aizstāvot savu ideju, taču arī skolēnu ieguldījums vides ilgtspējas veicināšanā ir nozīmīgs.”


Projektu konkursa mērķis bija rosināt jauniešus līdzdarboties sabiedrības norisēs, izstrādājot sabiedrībai lietderīgus un izmantojamus projektus par vides ilgtspējas tēmām. Liepājas Novada fonda sadarbības partneri ir SIA Eko Kurzeme, SIA Liepājas RAS, Liepājas pilsētas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Dienvidkurzemes nodaļa un biedrība „Skrejceļš”. Katra granta summa ir 90,00 EUR.


Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja
Aiga Jaunskalže
26808351